Ağ Topolojisi Nedir? – Tanımı, Çeşitleri ve Avantajları

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır: Ağ Topolojisi Nedir? – Tanımı, Çeşitleri ve Avantajları

Ağınız için doğru topolojiyi seçmek, işleyişini optimize etmek için çok önemlidir. Kuruluşunuzun ihtiyaçları, hangi topolojinin en uygun olduğunu belirler. Bir ağ topolojisi seçilirken istenen performans, maliyet ve hata toleransı gibi faktörler dikkate alınır.

Bu blogda, ağınız için bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için farklı ağ topolojisi türlerini, bunların avantajlarını ve dezavantajlarını keşfedeceğiz.

Siber Güvenlik Becerilerinizi Geliştirin: Siber Güvenlik Kurs Videomuzu İzleyin ve Tehditlerin Önünde Olun!

Ağ Topolojisi Nedir?

Ağ topolojisi, bir bilgisayar ağının düzenini veya yapısını ifade eder. Bir ağdaki bağlantılar, düğümler ve bağlantı cihazları gibi farklı bileşenlerin nasıl düzenlendiğini ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını tanımlar.

Bir ağın topolojisi performansını, maliyetini, güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini belirler. Kablolama maliyeti, esneklik, hata toleransı, bant genişliği vb. faktörleri etkiler. Farklı ağ topolojileri, farklı ağ türleri ve kuruluşlar için uygundur.

 • Veri Yolu Topolojisi: Tüm düğümler, veri yolu adı verilen ortak bir doğrusal kabloya bağlanır.
 • Halka Topolojisi: Tüm düğümler, halka adı verilen dairesel bir kabloya bağlanır.
 • Ağ Topolojisi: Her düğüm birden çok düğüme bağlanır.
 • Yıldız Topolojisi: Tüm düğümler ortak bir merkeze bağlanır.
 • Hibrit Topoloji: İki veya daha fazla topolojinin birleşimi.

Her birini ayrıntılı olarak tartışacağız.

Ağ Topolojisi Türleri

Şimdi ağ topolojisi şemaları ile farklı ağ topolojilerine ayrıntılı olarak bakalım.

Otobüs topolojisi

Bus ağ topolojisinde, tüm bilgisayarlar ve ağ cihazları bus adı verilen tek bir kabloya bağlıdır. Veri yolu kablosu, ağdaki tüm cihazlar için paylaşılan iletişim ortamı görevi görür.

Bir cihaz veri iletmek istediğinde bus kablosu üzerinden veri gönderir. Diğer tüm cihazlar alır ve amaçlanan alıcı olup olmadıklarını kontrol eder. Amaçlanan alıcı verileri kabul ederken, diğerleri onu atar.

Veri yolu topolojisi ucuzdur, uygulanması kolaydır ve aygıtları kolayca ekler. Ancak, arızaları gidermek ve izole etmek zor olabilir. Ayrıca, ana veri yolu kablosu arızalanırsa tüm ağ arızalanır.

Halka Topolojisi

Halka ağ topolojisinde, tüm düğümler bir daire oluşturacak şekilde bağlanır. Her düğüm, noktadan noktaya bir bağlantı aracılığıyla bir sonraki düğüme bağlanır.

Veri, amaçlanan alıcıya ulaşana kadar bir düğümden diğerine dairesel olarak hareket eder. Düğümler, yalnızca özel bir tür veri paketi olan bir belirteç aldıktan sonra veri iletebilir.

Halka topolojisi, tüm düğümler için ağa eşit erişim sağlar. Ancak, herhangi bir bağlantının başarısızlığı tüm ağı çökertebilir. Düğüm eklemek veya kaldırmak da ağı bozar.

Tavsiye Edilen:  Tome AI nedir? O nasıl çalışır

Ağ Topolojisi

Ağ topolojisindeki her düğüm, diğer tüm düğümlere bağlıdır. Noktadan noktaya bağlantılar düğümleri birbirine bağlar. Ağdaki düğümler arasındaki çoklu bağlantılar fazlalığı artırabilir.

Veriler, mevcut en kısa yolu kullanarak ağ boyunca hareket eder. Bir bağlantı başarısız olursa, ağ otomatik olarak trafiği alternatif yollardan yönlendirir.

Ağ topolojisi hataya karşı oldukça dayanıklıdır ve çok fazla bant genişliği sağlar. Ancak, bağlantı sayısı düğüm sayısıyla katlanarak arttığı için uygulanması zor ve pahalıdır.

Yıldız topolojisi

Bir yıldız ağ topolojisinde, tüm düğümler, noktadan noktaya bağlantı yoluyla hub adı verilen merkezi bir cihaza bağlanır. Hub, tüm ağı yöneten ve kontrol eden merkezi bir düğüm görevi görür.

Düğümler arasında iletilen tüm veriler hub’dan geçer. Hub, verilerin amaçlanan alıcıya yönlendirilmesini sağlar.

Yıldız topolojisinin kurulumu ve genişletilmesi kolaydır ve hatalar kolayca izole edilir. Ancak, hub tek bir başarısızlık noktasını temsil eder. Hub çökerse, tüm ağ zarar görür. Yıldız topolojisi, tüm veriler hub üzerinden aktığı için sınırlı bant genişliği de sağlar.

Ağaç Topolojisi

Bir ağaç topolojisi, veri yolu ve yıldız topolojilerinin özelliklerini birleştirir. Bir veri yolu omurga kablosuna bağlı yıldız konfigürasyonlu iş istasyonu gruplarından oluşur.

Ağaç topolojisi, bir veri yolu yapısını korurken bir yıldız ağının genişletilmesine izin verir. Ancak, omurga kablosu tek bir arıza noktası olarak kalır. Ağaç topolojisini yapılandırmak ve kablolamak zor olabilir.

Hibrit Topoloji

Hibrit ağ topolojisi, her topolojinin avantajlarından yararlanmak için iki veya daha fazla ağ topolojisini birleştirir. Örneğin, bir yıldız yolu topolojisi, bir veriyoluna bağlı yıldızlardan oluşurken, bir yıldız halkası topolojisi, bir halkaya bağlı yıldızlardan oluşur.

Hibrit bir topoloji olağanüstü verimlilik, esneklik ve hata toleransı sunar. Ancak, yürütme ve sorunları çözme zor olabilir. Çeşitli topolojilerin uygulanması da maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Farklı Ağ Topolojilerinin Avantajları ve Dezavantajları

Aşağıdaki tablo, her bir ağ topolojisinin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklamaktadır:

topoloji Artıları Eksileri
Otobüs UcuzGenişletilmesi basitUygulaması kolay Hatalara açık Sınırlı ölçeklenebilirlik Hataları izole etmek zor
Yüzük Eşit erişim Belirleyici Çarpışmadan kaçının Herhangi bir bağlantıdaki hata tüm ağı etkiler Düğüm eklemek veya kaldırmak zor
Yedekli Hataya dayanıklı Yüksek düzeyde ölçeklenebilir Çok pahalı Kurması ve yapılandırması zor Bağlantıların sayısı düğümlerle katlanarak artıyor
Yıldız Kurulumu kolay Genişletmesi kolay Hata izolasyonu Hub, tek bir arıza noktasıdır Sınırlı bant genişliği
Ağaç Yıldızın genişletilmesi Biraz hata toleransı Düşük maliyetli Veri yolu kablosu tek bir arıza noktasıdır Yapılandırması zor
Hibrit Esneklik Hata toleransı Yüksek performans Karmaşık Uygulaması maliyetli Sorun gidermesi zor

Farklı Ağ Topolojilerinin Kullanım Durumları

Bir kuruluş için en uygun ağ topolojisi, kuruluşun büyüklüğüne, bütçesine ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Farklı topolojilerin uygun olabileceği bazı örnekler:

 • Otobüs topolojisi
  Kurulum kolaylığı ve düşük maliyetin önemli faktörler olduğu küçük ağlar için uygundur. Eski Ethernet ağlarında kullanılır.
 • Halka topolojisi
  Belirteç tabanlı ağlar gibi veri bütünlüğünün ve determinizmin çok önemli olduğu uygulamalar için kullanışlıdır. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ağlarında kullanılır.
 • ağ topolojisi
  Hava trafik kontrol sistemlerinde olduğu gibi kullanılabilirlik ve bant genişliğinin kritik olduğu yerlerde uygulanır. Mobil geçici ağlarda (MANET’ler) ve kablosuz ağ ağlarında kullanılır.
 • Yıldız topolojisi
  Kurulum ve yönetim kolaylığının önemli olduğu çoğu modern Ethernet LAN’ı için çok uygundur. En yaygın ofis ağlarında ve Wi-Fi ağlarında kullanılır.
 • Ağaç topolojisi
  Bir veri yolu yapısını korurken bir veri yolu ağının genişletilmesi gereken durumlarda uygundur. Modern Ethernet ağlarında bir dereceye kadar kullanılır.
 • Hibrit topoloji
  Yüksek performans ve kullanılabilirliğin gerekli olduğu büyük, karmaşık ağlar için uygundur. Bazı geniş alan ağlarında (WAN’lar) ve omurga ağlarında kullanılır.
Tavsiye Edilen:  Yapılandırılmış Veri/İşaretleme nedir ve Shopify için nasıl uygulanır?

Ağ Topolojisi Seçimini Etkileyen Faktörler

Bir kuruluş için hangi ağ topolojisinin en uygun olduğunu belirleyen birkaç faktör vardır:

 • Maliyet
  Bir ağ topolojisini uygulama maliyeti, gerekli bağlantı sayısı, kablo uzunluğu ve ağ cihazları gibi faktörlere bağlıdır. Halka, ağ ve hibrit topolojiler, veri yolu ve yıldız topolojilerinden daha pahalıdır.
 • Güvenilirlik
  Bir ağın güvenilirliği, bir ağ bileşeni arızalandığında bile çalışmaya devam etme yeteneğini ifade eder. Kafes ve hibrit topolojiler yedekli ağ bağlantıları sağlar, dolayısıyla tek bir arıza noktasının tüm ağı kesintiye uğratabileceği veri yolu, halka veya yıldız topolojilerinden daha güvenilirdirler.
 • ölçeklenebilirlik
  Ölçeklenebilirlik, daha fazla düğüm ve bileşen ekleyerek ağı genişletme yeteneğini ifade eder. Ağ, hibrit ve veri yolu topolojileri, halka veya yıldızdan daha ölçeklenebilirdir. Bir halka veya yıldız topolojisine düğüm eklemek ve kaldırmak, ağı bozabilecek tüm topolojinin yeniden yapılandırılmasını gerektirir.
 • Bant genişliği
  Bir ağdaki her bir düğüm için kullanılabilen bant genişliği, topolojiye bağlıdır. Ağ ve hibrit topolojiler, birden fazla ağ bağlantısı mevcut olduğundan daha fazla bant genişliği sağlar. Veri yolu, halka ve yıldız topolojileri, tüm veriler ortak bir kablo veya merkez üzerinden aktığı için sınırlı bant genişliği sunar.
 • Hata toleransı
  Hata toleransı, bir ağın, ağ bileşenleri arızalandığında veya arızalandığında bile çalışmaya devam etme yeteneğidir. Ağ, hibrit ve halka topolojileri, yedekli bağlantılar aracılığıyla hata toleransı sağlar. Karşılaştırıldığında, veri yolu ve yıldız topolojileri tek hata noktasına eğilimlidir.

Farklı Ağ Topolojilerinin Uygulamaları

Kullanılan ağ topolojisinin türü, uygulamaya ve kullanım durumuna bağlıdır. Farklı topolojilerin uygulandığı bazı örnekler:

 • Otobüs topolojisi
  Veri yolu topolojisi, sınırlı düğümlere sahip küçük, basit ağlar için en uygun olanıdır. Veri yolu topolojisinin basitliği ve düşük maliyeti, onu yüksek performans ve kullanılabilirliğin önemli kaygılar olmadığı temel ağlar için kullanışlı kılar.
  • Küçük kuruluşlar için basit ağ
  • Klasik Ethernet ağları
  • Performansın kritik olmadığı düşük maliyetli ağlar
 • Halka topolojisi
  Halka topolojisi geleneksel olarak determinizm ve güvenilirliğin önemli olduğu FDDI (Fiber Dağıtılmış Veri Arabirimi) ağları gibi belirteç tabanlı ağlarda kullanılır. Dairesel yapılandırma, belirli uygulama türleri için artıklık ve hata toleransı sağlar.
  • Token Ring ağları
  • FDDI ağları
  • Yüksek güvenilirlik gereksinimleri olan dairesel ağlar
 • ağ topolojisi
  Ağ topolojisi, gerçek zamanlı mobil geçici ağlar ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi ağ kullanılabilirliği ve bant genişliğinin çok önemli olduğu uygulamalarda kullanılır. Birden çok yedekli bağlantıya sahip ağ yapılandırması, hata toleransı ve artırılmış performans sağlar.
  • Mobil ad hoc ağlar (MANET’ler)
  • Yüksek performanslı bilgi işlem kümeleri
  • Kablosuz ağlar
  • Kullanılabilirliğin ve yüksek bant genişliğinin kritik olduğu ağlar
 • Yıldız topolojisi
  Yıldız topolojisi, kurulumu basit, uygun maliyetli ve temel bağlantı gereksinimlerini karşıladığı için küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için popülerdir. Yıldız topolojisinin varyasyonları, Ethernet ve Wi-Fi ağları dahil olmak üzere en yaygın kablolu ve kablosuz ağlarda kullanılır.
  • En yaygın modern Ethernet ağları
  • Kablosuz ağlar (Wi-Fi)
  • Sınırlı düğümlere sahip basit ağlar
 • Ağaç topolojisi
  Ağaç topolojisi, bir dereceye kadar modern Ethernet ağlarında, temel bir veri yolu yapılandırmasını korurken yıldız topolojilerini genişletmek için kullanılır. Bir ağ topolojisinden daha basitken bir yıldızdan daha fazla hata toleransı sağlar.
  • Ethernet tabanlı yıldız topolojilerinin genişletilmesi
  • Bir miktar hata toleransı olan basit bir veri yolu yapısı gerektiren ağlar
 • Hibrit topoloji
  Hibrit topoloji, performans, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve maliyet hedeflerini karşılamak için birden fazla topoloji kombinasyonunun gerekli olduğu zorlu kurumsal ağlar için uygundur. Topolojilerin karışımı, görev açısından kritik ağ iletişimi için esneklik, ölçeklenebilirlik ve yedeklilik sağlar.
  • Çok yüksek kullanılabilirlik gerektiren omurga ağları
  • Esneklik ve performansın gerekli olduğu karmaşık ağlar
  • Büyük kurumsal ağlar
Tavsiye Edilen:  Dijital Pazarlama Proje Yöneticileri Müşterilerine Nasıl Daha İyi Hizmet Verebilir?

Çözüm

Ağ topolojisi, bir ağın performansını, güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde etkiler. Maliyet, güvenlik, kullanılabilir bant genişliği ve teknoloji gibi faktörlere bağlı olarak kuruluşunuz için doğru topolojiyi seçmek çok önemlidir.

Veri yolu ve yıldız topolojilerinin kurulumu basit ve küçük ağlar için uygun olsa da, halka ve ağ topolojileri daha fazla yedeklilik sağlar. Hibrit topolojiler, çoklu topolojilerin avantajlarından yararlanma esnekliği sağlar. Nihayetinde, kuruluşunuzun ihtiyaçları ve bütçesi hangi topolojinin en uygun olduğunu belirleyecektir.