Bunlar nedir ve nasıl kullanılır?

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Bunlar nedir ve nasıl kullanılır?

Performans pazarlamasının sürekli gelişen dünyasında, rekabette önde olmak, stratejilerinizi sürekli iyileştirmeyi gerektirir. Ve optimizasyonun kalbinde test yatıyor. A/B testinin ve çok değişkenli testin gücünden yararlanarak, kitlenizde neyin yankı uyandırdığına dair değerli içgörülerin kilidini açabilir, daha yüksek dönüşümler sağlayabilir ve pazarlama çabalarınızı güçlendirebilirsiniz.

Bu kapsamlı blog gönderisinde, A/B testi ile çok değişkenli testin inceliklerini derinlemesine inceleyeceğiz. Gerçek dünyadan örnekleri inceleyeceğiz ve her metodolojiyi ne zaman kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacak gelişmiş bilgiler sağlayacağız. Sonunda, bu teknikleri sağlam bir şekilde kavrayacak ve performans pazarlama kampanyalarınızın etkisini en üst düzeye çıkarmak için bilinçli kararlar verecek donanıma sahip olacaksınız.

Dijital ve Performans Pazarlamasında Test Neden Önemlidir?

A/B testi ile çok değişkenli testin nüanslarına girmeden önce, performans pazarlamasında testin oynadığı temel rolü anlamak önemlidir. Test, veriye dayalı kararlar almanıza, stratejilerinizi iyileştirmenize ve kampanya performansınızı optimize etmenize olanak tanır.

Farklı değişkenlerle deneyler yaparak ve sonuçları analiz ederek tüketici davranışı, tercihleri ​​ve katılım kalıpları hakkında değerli bilgiler edinirsiniz. Bu veriye dayalı yaklaşım, pazarlama çalışmalarınızda ince ayar yapmanıza, daha yüksek dönüşüm oranları elde etmenize ve nihayetinde iş hedeflerinize ulaşmanıza olanak tanır.

Bu gönderide, A/B Testi (veya Bölünmüş Test) ve Çok Değişkenli Test adı verilen iki popüler test türünü anlayacağız. Haydi dalalım!

A/B Testi: Değişkenlerin Gücünü Ortaya Çıkarma

Ayrım testi olarak da bilinen A/B testi, hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için bir pazarlama varlığının veya deneyiminin iki sürümünü karşılaştırmak için performans pazarlamasında kullanılan bir yöntemdir. Pazarlamacıların farklı değişkenleri test etmesine ve kampanyalarını optimize etmek ve sonuçları iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

A/B Testi nasıl yapılır?

 1. Amacı Anlamak: A/B testinin birincil amacı, belirli bir öğenin veya özelliğin en etkili varyasyonunu belirlemektir. Bu, farklı başlıkların, harekete geçirici mesajların, düzenlerin, renklerin, resimlerin veya bir pazarlama varlığının diğer herhangi bir bileşeninin test edilmesini içerebilir. Pazarlamacılar, bu varyasyonların performansını karşılaştırarak, hedef kitlelerinde en çok neyin yankı uyandırdığına dair içgörüler elde edebilir.
 2. Testi Ayarlama: Bir A/B testi yapmak için pazarlamacılar, pazarlama varlıklarının iki versiyonunu oluşturur: Versiyon A (kontrol) ve Versiyon B (varyasyon). Kontrol versiyonu mevcut veya orijinal tasarımı temsil ederken, varyasyon tek bir değişiklik veya modifikasyon sunar. Belirli bir değişikliğin etkisini doğru bir şekilde ölçmek için her seferinde yalnızca bir değişkeni değiştirmek çok önemlidir.
 3. Trafiği Bölme: Daha sonra, pazarlamacı hedef kitlesini veya trafiğini rastgele iki gruba ayırır. Grup A, Sürüm A’ya ve Grup B, Sürüm B’ye maruz kalır. Grupların karşılaştırılabilir olmasını ve sonuçları etkileyebilecek herhangi bir dış faktörün gruplar arasında eşit olarak dağıtılmasını sağlamak önemlidir.
 4. Veri Toplama ve Ölçüm Metrikleri: A/B testi sırasında, her versiyonun performansını ölçmek için veriler toplanır. İzlenecek belirli ölçümler, pazarlama hedefine bağlıdır. Örneğin, hedef bir e-postadaki tıklama oranlarını artırmaksa, izlenecek metrikler arasında açık oranlar, tıklama oranları ve dönüşüm oranları bulunur.
 5. Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Çıkarma: Yeterli veri toplandıktan sonra, hangi sürümün daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için sonuçlar analiz edilir. Gözlenen farklılıkların şansa bağlı olmadığından emin olmak için istatistiksel anlamlılık hesaplanır. Pazarlamacılar daha sonra, hedeflerine ulaşmada hangi sürümün en etkili olduğu konusunda sonuçlar çıkarabilir.
 6. Kazanan Varyasyonun Uygulanması: A/B testinin sonuçlarına göre, pazarlamacı kazanan varyasyonu güvenle seçebilir ve yeni varsayılan sürüm olarak uygulayabilir. Bu optimize edilmiş sürüm, gelişmiş dönüşüm oranlarına, daha yüksek etkileşime, artan satışlara veya istenen diğer sonuçlara yol açabilir.
 7. Yineleme ve Sürekli Test: A/B testi, pazarlama varlıklarını sürekli olarak optimize etmek için düzenli olarak tekrarlanması gereken yinelemeli bir süreçtir. Pazarlamacılar, farklı değişkenleri ve kombinasyonları test ederek stratejilerini kademeli olarak geliştirebilir ve performansta sürekli iyileştirme sağlayabilir.
Tavsiye Edilen:  Yapay Zeka Destekli Jeneratörlerle Etkili Meta Açıklamaları Nasıl Yazılır?

Gerçek Dünya A/B Testi Örneği 1: Web Sitesi Dönüşüm Optimizasyonu

Diyelim ki bir çevrimiçi giyim mağazası işletiyorsunuz ve dönüşümleri artırmak için ürün sayfanızı optimize etmek istiyorsunuz. A/B testi ile, sayfanın her biri farklı bir harekete geçirici mesaj düğmesi içeren iki versiyonunu oluşturabilirsiniz: biri “Hemen Satın Al” ve diğeri “Sepete Ekle” yazan. Web sitesi ziyaretçilerini her iki varyanta da rastgele atayarak, yanıtlarını ölçebilir ve hangi harekete geçirici mesaj düğmesinin daha yüksek dönüşüm oranları sağladığını belirleyebilirsiniz.

Gerçek Dünya A/B Testi Örneği 2: E-posta Konu Satırı Testi

E-posta pazarlaması, A/B testinin oldukça etkili olabileceği başka bir alandır. E-öğrenme kurslarınız için bir tanıtım kampanyası başlattığınızı ve en uygun konu satırını belirlemek istediğinizi varsayalım. E-postanın biri konu satırında indirimi vurgulayan, diğeri sınırlı süreli teklifi vurgulayan iki versiyonunu göndererek, hedef kitlenizde daha iyi yankı uyandıran konu satırını belirlemek için açılma oranlarını ve tıklama oranlarını izleyebilirsiniz.

A/B testi, tek bir değişkenin etkisine ilişkin değerli içgörüler sağlayarak bilinçli kararlar vermenize ve maksimum etkinlik için pazarlama varlıklarınızı optimize etmenize olanak tanır.

Çok Değişkenli Test: Karmaşık Etkileşimleri Keşfetme

Çok değişkenli test, bir pazarlama varlığının veya deneyiminin performansı üzerindeki birden çok değişkenin birleşik etkisini test etmek ve analiz etmek için performans pazarlamasında kullanılan bir yöntemdir. Her seferinde tek bir değişkeni değiştirerek iki sürümü karşılaştırmaya odaklanan A/B testinin aksine, çok değişkenli test, pazarlamacıların aynı anda farklı değişken kombinasyonlarını denemelerine olanak tanır.

Çok Değişkenli Test nasıl yapılır?

 1. Amaç ve Hedef: Çok değişkenli testin temel amacı, farklı değişkenlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve bir pazarlama varlığının genel performansını nasıl etkilediğini anlamaktır. Pazarlamacıların, kampanyalarını optimize etmek ve istenen sonuçlara ulaşmak için en etkili değişken kombinasyonunu belirlemesine yardımcı olur.
 2. Değişkenleri Tanımlamak: Çok değişkenli testte, pazarlamacılar aynı anda test etmek için birden çok değişken seçer. Bu değişkenler başlıklar, resimler, renkler, harekete geçirici mesajlar, düzenler, formlar ve daha fazlası gibi çeşitli öğeleri içerebilir. İstenen sonuç üzerinde önemli bir etkiye sahip olması muhtemel değişkenleri seçmek önemlidir.
 3. Varyasyonlar Oluşturma: Pazarlamacılar, seçilen her değişken için farklı sürümler veya varyasyonlar oluşturur. Örneğin, test edilen üç değişken varsa (A, B ve C) ve her birinin iki varyasyonu varsa, toplam 2x2x2 = 8 farklı kombinasyon olacaktır. Bu kombinasyonlar, test edilecek farklı sürümleri temsil eder.
 4. Trafiği Bölme ve Rastgeleleştirme: A/B testine benzer şekilde, hedef kitle veya trafik rastgele olarak farklı gruplara ayrılır ve her grup belirli bir kombinasyona veya varyasyona maruz kalır. Bu, testin temsili bir numune üzerinde yapılmasını sağlar ve dış faktörlerin etkisini en aza indirir.
 5. Veri Toplama ve Ölçüm Metrikleri: Çok değişkenli test sırasında, her bir kombinasyonun performansını değerlendirmek için veriler toplanır ve ilgili metrikler ölçülür. Metrikler, pazarlama hedefine göre değişebilir ve tıklama oranlarını, dönüşüm oranlarını, etkileşim metriklerini, hemen çıkma oranlarını ve daha fazlasını içerebilir. Toplanan verilerden içgörü elde etmek için veri analiz araçları ve istatistiksel yöntemler kullanılır.
 6. Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Çıkarma: Yeterli veri toplandıktan sonra, değişkenlerin en etkili kombinasyonunu belirlemek için sonuçlar analiz edilir. Gözlenen farklılıkları doğrulamak ve şansa bağlı olmadıklarından emin olmak için istatistiksel anlamlılık hesaplanır. Pazarlamacılar daha sonra hangi kombinasyonun en iyi performansı gösterdiği ve istenen sonuçları sağladığı konusunda sonuçlara varabilir.
 7. Uygulama ve Optimize Etme: Pazarlamacılar, çok değişkenli testlerin sonuçlarına göre en yüksek performansı gösteren kazanan kombinasyonu veya varyasyonu uygulayabilir. Bu optimize edilmiş sürüm daha sonra pazarlama varlıklarını iyileştirmek, dönüşümleri artırmak, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve genel olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için uygulanabilir.
 8. Sürekli Yineleme ve İyileştirme: Çok değişkenli test, sürekli yineleme ve iyileştirme gerektiren devam eden bir süreçtir. Pazarlamacılar, stratejilerini iyileştirmek, kampanyalarını optimize etmek ve değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak için farklı kombinasyonları ve değişkenleri test etmeye devam etmelidir.
Tavsiye Edilen:  FuboTV Ücretsiz Deneme 2023 – 7 Gün İçin Nasıl Gidilir?

Gerçek Dünya Çok Değişkenli Örnek 1: Açılış Sayfası Optimizasyonu Yazılım ürününüz için potansiyel müşteri yaratma kampanyası yürüttüğünüzü ve açılış sayfanızı optimize etmek istediğinizi hayal edin. Çok değişkenli test ile başlık, ana görsel, form alanları, referanslar ve harekete geçirici mesaj düğmelerinin çeşitli kombinasyonlarını deneyebilirsiniz. Web sitenizin ziyaretçilerine rastgele farklı kombinasyonlar sunarak, bu öğelerin nasıl etkileşime girdiğine dair veri toplayabilir ve en yüksek dönüşüm oranlarını sağlayan en etkili kombinasyonu belirleyebilirsiniz.

Gerçek Dünya Çok Değişkenli Örnek 2: Reklam Öğeleri ve Kopya Testi Ücretli reklam kampanyalarınız için çok değişkenli testler çok değerli olabilir. Diyelim ki Facebook’ta bir kampanya yürütüyorsunuz ve reklam öğelerinizi optimize etmek ve kopyalamak istiyorsunuz. Farklı resim, başlık, açıklama ve harekete geçirici mesaj kombinasyonlarını test ederek, en yüksek tıklama oranlarını ve dönüşümleri sağlayan kazanan kombinasyonu belirleyebilirsiniz.

Çok değişkenli test, çeşitli öğelerin nasıl etkileşime girdiğine dair bütünsel bir anlayış sağlar ve değişkenlerin en etkili kombinasyonunu belirleyerek pazarlama kampanyalarınızı optimize etmenize olanak tanır.

A/B Testi ve Çok Değişkenli Test – Doğru test metodolojisini seçme

Test çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için A/B testinin ne zaman ve çok değişkenli testin ne zaman kullanılacağını anlamak önemlidir. İşte bazı önemli hususlar:

A/B Testi:

 • Başlıklar, harekete geçirici mesaj düğmeleri veya renkler gibi tek bir değişkeni test etmek istediğinizde A/B testini kullanın.
 • Sınırlı trafiğiniz veya daha küçük bir örneklem boyutunuz olduğunda idealdir.
 • A/B testi, belirli bir öğenin kitlenizin davranışı üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde belirlemenize olanak tanır.

Çok Değişkenli Test:

 • Birden çok değişkeni ve bunların birleşik etkisini test etmek istediğinizde çok değişkenli testi kullanın.
 • Önemli bir trafiğiniz ve daha büyük bir örneklem boyutunuz olduğunda uygundur.
 • Çok değişkenli test, pazarlama kampanyalarınızın genel performansını optimize etmenize yardımcı olarak, farklı öğelerin nasıl etkileşime girdiğine dair içgörüler sağlar.
Tavsiye Edilen:  Bir AirPod'un Şarj Olmaması Sorunu Nasıl Onarılır?

Hedeflerinize, kaynaklarınıza ve hedef kitlenize göre uygun metodolojiyi stratejik olarak seçerek, test çabalarınızdan maksimum değer elde edebilirsiniz.

Çözüm

Test, dijital ve performans pazarlamasında veriye dayalı optimizasyonun temel taşıdır. A/B testi ve çok değişkenli test, pazarlama kampanyalarınızın potansiyelini ortaya çıkarmak için güçlü araçlar olarak hizmet eder.

Bu metodolojileri kullanarak değerli içgörüleri ortaya çıkarabilir, müşteri deneyimlerini geliştirebilir ve daha yüksek dönüşümler elde edebilirsiniz.

Pazarlama stratejilerinizi sürekli yinelemeyi, test etmeyi ve iyileştirmeyi unutmayın. Dijital ve performans pazarlama çabalarınızı yeni zirvelere taşıyan bilinçli kararlar almak için A/B testinin ve çok değişkenli testin gücünden yararlanın.

Veri odaklı bir zihniyet ve optimizasyon taahhüdü ile, performans pazarlama çabalarınızda dikkate değer sonuçlar elde etme yolunda ilerleyeceksiniz.