Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) Saldırısı nedir?

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) Saldırısı nedir?

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) hızlı büyümesi ve uzaktan çalışan sayısının artmasıyla, bağlı cihazların sayısı hızla artıyor. Ağınızı dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı korumak bu birbirine bağlı dünyada kesinlikle çok önemlidir. Bu blog, DDoS saldırıları kavramını, çeşitli türleri ve sahip olabilecekleri olası sonuçları incelemeyi amaçlamaktadır.

İçindekiler:

Siber Saldırıları nasıl önleyeceğinizi anlamak için aşağıdaki videoyu izleyin

DDoS Saldırısı Nedir?

Dağıtılmış Hizmet Reddi saldırısı olarak da adlandırılan bir DDoS saldırısı, bir bilgisayar ağının, hizmetinin veya web sitesinin normal işleyişini internet trafiği akışıyla boğarak bozmaya yönelik kötü niyetli bir girişimdir. DDoS saldırıları, her büyüklükteki işletme için önemli bir tehdittir. Bir işletmenin itibarı ve geliri üzerinde uzun vadeli etkileri olan maliyetli ve zarar verici olabilirler.

İçinde DDoS saldırısı, saldırgan, hedeflenen sunucuya veya ağa büyük miktarda trafik göndermek için güvenliği ihlal edilmiş birden çok cihaz veya “bot” kullanır. Bu trafik akışı, hedeflenen sistemi bunaltarak meşru kullanıcılar için erişilemez hale getirir.

Hackerlar Neden DDoS Saldırıları Başlatıyor?

Bilgisayar korsanları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle DDoS saldırıları başlatır:

Finansal kazanç

Bilgisayar korsanları, saldırıyı durdurmak ve normal operasyonları geri yüklemek karşılığında bir fidye veya ödeme talep ederek bir haraç aracı olarak DDoS saldırıları başlatabilir.

Politik veya Sosyal Motivasyonlar

Hacktivist gruplar veya bireyler, belirli bir ideolojiyi desteklemek, belirli politikaları protesto etmek veya sosyal veya politik konular hakkında farkındalık yaratmak için DDoS saldırılarına neden olabilir.

Rekabet avantajı

Bazı işletmeler, rekabet avantajı elde etmek için rakiplerine karşı DDoS saldırıları başlatabilir.

Kötü Niyet

Belirli durumlarda, DDoS saldırıları kişisel kin veya bir bireye, kuruluşa veya varlığa karşı intikam alma arzusuyla motive edilebilir.

DDoS Saldırısı Nasıl Çalışır?

DDoS saldırıları, bir sunucunun veya ağın kaynaklarının sınırlamalarından yararlanarak çalışır. Saldırgan, sistemin kaldırabileceğinden daha fazla trafik göndererek sistemi aşırı yükleyebilir ve sistemin çökmesine veya yanıt vermemesine neden olabilir.

DDoS saldırganları genellikle kötü amaçlı yazılım bulaşmış ve saldırgan tarafından uzaktan kontrol edilen güvenliği ihlal edilmiş cihazların ağları olan botnet’leri kullanır. Saldırgan, botnet’in yeteneklerinden yararlanarak, hedef sunucu veya ağ üzerinde önemli miktarda trafik açığa çıkarabilir, bu da önemli kesintilere neden olabilir ve hatta sistemi yasal kullanıcılar için erişilemez hale getirebilir.

DDoS Saldırı Türleri

Aşağıdakileri kapsayan çeşitli DDoS saldırı biçimleri vardır:

DDoS saldırılarının en yaygın biçimi, hedeflenen sistemin bant genişliğini muazzam bir trafik akışıyla doldurarak istila etmeye çalışan hacimsel saldırılardır. Bu saldırılar, önemli miktarda trafik oluşturmak için botnet’ler kullanır ve böylece hedeflenen sistemin akını etkili bir şekilde işleme kapasitesini zorlar.

 • Uygulama Katmanı Saldırıları
Tavsiye Edilen:  SEO ve SEM arasındaki fark nedir?

Katman 7 saldırıları olarak da adlandırılan uygulama katmanı saldırıları, bir web sitesinin veya sunucunun uygulama katmanını hedeflemek için özel olarak tasarlanmıştır. Amaçları, hedeflenen sistemi bozmak veya tehlikeye atmak için uygulama katmanındaki web uygulamalarındaki güvenlik açıkları gibi zayıflıklardan yararlanmaktır.

Uygulama katmanı saldırıları, sistemdeki belirli güvenlik açıklarını hedefledikleri için hacimsel saldırılardan daha karmaşıktır. Uygulama katmanı saldırılarına örnek olarak, sunucuyu zorlamak için bir web sitesine birden çok HTTP isteği gönderen HTTP taşmaları ve bağlantıyı açık tutmak ve sunucunun kaynaklarını tüketmek için bir sunucuya eksik istekler gönderen Slowloris saldırıları verilebilir.

Protokol saldırıları, bir web sitesinin veya sunucunun ağ katmanını hedefler. Bu saldırılar, sistem tarafından kullanılan TCP/IP gibi ağ protokollerindeki güvenlik açıklarından yararlanmayı amaçlar. Protokol saldırıları, kaynaklarını tüketerek sistemin normal işleyişini bozabilir.

Protokol saldırılarına örnek olarak, TCP/IP protokolündeki bir güvenlik açığından yararlanan SYN taşmaları ve UDP protokolündeki bir güvenlik açığından yararlanan UDP taşmaları verilebilir.

Hibrit saldırılar, hacimsel, uygulama katmanı ve protokol saldırılarının bir kombinasyonudur. Bu saldırılar, farklı saldırı türlerini birleştirerek hedef sistemi alt etmeyi amaçlar. Hibrit saldırılar, çoklu saldırı vektörleri kullandıkları için tespit edilmesi ve hafifletilmesi daha zordur.

DDoS Saldırı Araçları

DDoS saldırıları için yaygın olarak kullanılan çeşitli araçları keşfedelim:

 • LOIC (Düşük Yörünge İyon Topu): Kullanıcıların hedeflenen web sitelerini önemli miktarda trafikle doldurmasını sağlayan ve potansiyel olarak hizmet kesintisine neden olan açık kaynaklı bir araçtır.
 • HOIC (Yüksek Yörünge İyon Topu): HOIC (Yüksek Orbit İyon Topu), LOIC’e benzer şekilde, istenen sunucuya HTTP istekleri göndererek DDoS saldırıları başlatmak için kullanılan Windows tabanlı bir araçtır.
 • XOIC (XerXes/Oksitlenmiş İyon Topu): Hedeflenen web sitelerini TCP/IP istekleriyle aşırı yüklemek, kaynaklarını tüketmek ve kesinti sürelerine neden olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
 • Yavaş loris: Slowloris, birden çok yavaş HTTP bağlantısı kurarak, sunucu kaynaklarını yanıt vermeme noktasına gelene kadar kademeli olarak tüketerek web sunucularında bulunan bir güvenlik açığından yararlanır. Bu yöntem, hedefi ani bir yüksek hacimli trafik dalgasıyla boğmaktan farklıdır.
 • Bot ağları: Bot ağları, güvenliği ihlal edilmiş bilgisayarların veya bir saldırganın kontrolü altındaki cihazların ağlarını temsil eder ve birden fazla kaynaktan gelen trafiği koordine ederek güçlü DDoS saldırılarını düzenlemelerini sağlar.

Bir DDoS Saldırısının Olası Sonuçları

Bir DDoS saldırısı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç olası sonuca neden olabilir:

Tavsiye Edilen:  İçerik Pazarlamanın İşletmeler İçin Önemli 6 Nedeni

Finansal kayıp

DDoS saldırıları, firmaların büyük mali kayıplara uğramasına neden olabilir. Müşteriler, bir web sitesi veya ağ kapalıyken şirketin mallarına veya hizmetlerine erişemez, bu da satış kaybına neden olur. DDoS saldırıları, saldırının etkisini azaltmak ve daha fazla saldırıyı savuşturmak için sistem güvenliğini güçlendirmek için BT uzmanlarının işe alınması da dahil olmak üzere ekstra masraflara neden olabilir.

İtibar Zararı

DDoS saldırıları, özellikle saldırı uzun sürerse veya veri ihlalleriyle sonuçlanırsa, bir işletmenin itibarına zarar verebilir. Müşteriler, işletmenin verilerini koruma becerisine olan güvenini kaybedebilir ve bu da uzun vadeli itibar zedelenmesine neden olabilir.

Hukuki sonuçları

DDoS saldırılarının bazen işletmeler için yasal sonuçları olabilir. Saldırı veri ihlallerine veya başka sorunlara yol açarsa, zararlardan işletmeler sorumlu tutulabilir. Ek olarak, müşterilerin verilerinin korunmaması, kuruluşlar için düzenleyici yaptırımlara neden olabilir.

DDoS Saldırıları Nasıl Engellenir?

DDoS saldırılarını önleme, kötü amaçlı trafiği azaltmak ve bunlara karşı korunmak için çeşitli önlemlerin uygulanmasını gerektirir.

Dikkate alınması gereken bazı etkili stratejiler şunlardır:

 • Ağ Bant Genişliğini Artırın: Ağınızın, trafikteki ani yükselmeleri kaldıracak kadar yeterli bant genişliğine sahip olduğundan emin olun. Yükü daha büyük bir kapasiteye dağıtarak DDoS saldırılarının etkisini emmeye yardımcı olabilir.
 • Trafik İzleme ve Anormallik Tespitini Uygulayın: Olağandışı kalıpları ve davranışları belirlemek için ağ izleme araçlarını ve izinsiz giriş tespit sistemlerini (IDS) devreye alın. Potansiyel DDoS saldırılarına karşı erken tespit ve proaktif yanıt sağlar.
 • Güvenlik Duvarlarını ve Yönlendiricileri Kullanın: Şüpheli trafiği filtrelemek ve engellemek için güvenlik duvarlarını ve yönlendiricileri yapılandırın. Bilinen kötü amaçlı IP adreslerinden gelen trafiği kısıtlamak için erişim kontrol listelerini (ACL’ler) kullanın veya ağın aşırı yüklenmesini önlemek için hız sınırlaması uygulayın.
 • Yük Dengeleyicileri Kullanın: Gelen trafiği birden çok sunucuya dağıtmak için yük dengeleyiciler uygulayın. Tek bir sunucunun aşırı yüklenmesini önlemeye yardımcı olur ve trafiğin eşit olarak dağıtılmasını sağlar.
 • İçerik Dağıtım Ağlarını (CDN’ler) dağıtın: CDN’ler, içeriği birden çok sunucuda önbelleğe alır ve dağıtır, böylece ağınızın DDoS saldırılarına karşı dayanıklılığını artırır. CDN’ler, coğrafi olarak dağıtılmış konumlardan içerik sunarak önemli saldırı trafiğini emebilir.
 • DDoS Azaltma Hizmetlerini Etkinleştirin: DDoS saldırılarını tespit etme ve hafifletme konusunda uzmanlaşmış DDoS azaltma hizmeti sağlayıcılarıyla etkileşim kurun. Bu hizmetler, kötü amaçlı trafiğin filtrelenmesine ve engellenmesine yardımcı olarak yasal trafiğin ağınıza ulaşmasına izin verebilir.
 • Hız Sınırlandırmayı ve CAPTCHA’yı kullanın: Bireysel bir kullanıcının veya IP adresinin belirli bir zaman aralığında yapabileceği istekleri kısıtlamak için hız sınırlayıcı mekanizmalar uygulayın. Ek olarak, kullanım CAPTCHA (Bilgisayarlar ve İnsanları Ayırmak için Tamamen Otomatik Genel Turing testi) insan kullanıcılar ve otomatik botlar arasında ayrım yapmak için.
 • Düzenli Olarak Güncelleme ve Yama Sistemleri: Ağ altyapınızı ve yazılımınızı en son güvenlik yamalarıyla güncel tutun. Saldırganların DDoS saldırıları başlatmak için yararlanabilecekleri bilinen güvenlik açıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.
 • Personeli ve Kullanıcıları Eğitin: DDoS saldırıları ve en iyi güvenlik uygulamalarını takip etmenin önemi hakkında çalışanlara ve kullanıcılara farkındalık eğitimi verin. Şüpheli etkinlikleri tanımayı ve bildirmeyi, iyi parola hijyeni uygulamalarını ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan veya bilinmeyen dosyaları indirmekten kaçınmayı içerir.
Tavsiye Edilen:  Kuantum Kriptografi Nedir? - Intellipaat Blogu

DDoS Saldırılarına Örnekler

Aşağıda bazı gerçek DDoS saldırı örneklerini vurgulayacağız:

 • PlayStation Ağı (2014):

2014 yılında PlayStation Network (PSN), tatil sezonunda büyük bir DDoS saldırısı yaşadı. Saldırı, çevrimiçi oyun platformunu dünya çapında milyonlarca kullanıcı için birkaç gün boyunca erişilemez hale getirdi. Bu olay, oyun ağlarının DDoS saldırılarına karşı savunmasızlığını ve oyun topluluğu üzerindeki etkilerini vurguladı.

 • Twitter DDoS Saldırısı (2016):

2016 yılında Twitter, platforma erişimi kısa bir süreliğine kesintiye uğratan bir DDoS saldırısı yaşadı. Saldırı, birden fazla sosyal medya platformunu hedef alan daha büyük bir kampanyanın parçasıydı. Yüksek profilli web sitelerinin potansiyel güvenlik açığını ve sürekli kullanılabilirliğe güvenmeyi hatırlattı.

 • GitHub DDoS Saldırısı (2018):

2018 yılında, ünlü bir kod deposu ve işbirliği platformu olan GitHub, önemli bir DDoS saldırısı yaşadı. Saldırıda, saldırganların GitHub’a yönlendirilmiş büyük bir trafik hacmi oluşturmak için yanlış yapılandırılmış Memcached sunucularından yararlandığı Memcached amplifikasyonu kullanıldı. Saldırı, platforma erişimi kısa bir süreliğine geçici olarak kesintiye uğrattı.

Çözüm

DDoS saldırılarının kapsamı, saldırganlar sürekli olarak yeni teknikler geliştirdikçe ve ortaya çıkan güvenlik açıklarından yararlandıkça gelişecektir. İşletmelerin ve güvenlik uzmanlarının, DDoS saldırılarının gelişen ortamını anlama konusunda tetikte ve proaktif olmaları çok önemlidir. Kuruluşlar, gelişmelerden haberdar olarak ve güçlü savunma stratejileri uygulayarak varlıklarının korumasını artırabilir ve dinamik siber güvenlik ortamında DDoS saldırılarının potansiyel etkisini etkili bir şekilde en aza indirebilir.