Dijital Pazarlama Girişimlerinizi İş Sonuçlarıyla Nasıl Uyumlu Hale Getirirsiniz?

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Dijital Pazarlama Girişimlerinizi İş Sonuçlarıyla Nasıl Uyumlu Hale Getirirsiniz?

Günümüzün ekonomik ortamı sürekli değişmektedir. Ekonomiler dalgalanır, işletmeler konumlarını ayarlar ve teknoloji her düzeyde işimize katılma şeklimizi değiştirir. Dijital pazarlamacılar olarak, pazarlamanın hem istikrar hem de değişim zamanlarında bir işi sürdürmede ve büyütmede kritik bir rol oynadığını anlıyoruz. Diğer paydaşları da buna ikna etmek için dijital pazarlamada proje yönetimi yaklaşımımızı değiştirmemiz ve stratejilerimizi doğrudan ölçülebilir, parasal iş sonuçlarıyla uyumlu hale getirmemiz gerekiyor.

Açığı Kapatmada Proje Yöneticilerinin Rolü

Bir dijital pazarlama ajansında proje ekipleri müşterilerden, dijital pazarlama uzmanlarından ve proje yöneticilerinden oluşur. Proje yöneticileri olarak, ekip üyelerimizin uzmanlıkları ile çabalarının iş sonuçları üzerindeki etkisi arasındaki boşluğu doldurmada benzersiz bir role sahibiz. Her sektörde uzman olmasak da, dijital pazarlama araç kutumuzda bulunan araçları ve sonuçları yönlendirmek için birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini anlıyoruz. Bu daha geniş perspektif, pazarlama stratejilerimizi iş hedefleriyle etkili bir şekilde uyumlu hale getirmemize, müşterilerimizi savunmamıza ve çabalarımızın etkisini doğrudan onların hedeflerine hitap edecek şekilde açıklamamıza olanak tanır.

Değişen Strateji, Dijital Pazarlamada Raporlama Yöntemlerinin Yeniden Değerlendirilmesini Gerektirir

Dijital pazarlamada etkili proje yönetimine ulaşmak için doğru başarı ölçütlerine odaklanmak esastır. Geleneksel raporlama yöntemleri genellikle SEO için organik oturumlar veya e-posta pazarlaması için tıklama oranları gibi her bir pazarlama kanalına özgü bireysel temel performans göstergeleri (KPI’lar) etrafında toplanır.

Ancak bu yaklaşım, bu ölçümleri iş sonuçlarına bağlamada başarısız olur.

Organik oturumlar işletmeleri kurtarmaz.

E-posta tıklama oranları, aboneleri dönüştürmedikçe gelir sağlamaz.

Bu nedenle, işletmeler ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında veya ekonomi değişmeye başladığında veya yaklaşan durgunluklarla ilgili bitmek bilmeyen konuşmalar herkesi tedirgin ettiğinde, ölçümler ve somut sonuçlar arasında algılanan korelasyon eksikliğine dayalı olarak pazarlama yatırımlarını kesme eğilimindedirler. Bu kopukluğun üstesinden gelmek için, stratejilerimizi birincil odak noktası iş sonuçları olacak şekilde planlamalıyız.

Dijital Pazarlama Stratejisinde İş Sonuçlarına Öncelik Vermek

Dijital pazarlama stratejilerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek için müşterilerimizin ölçülebilir, parasal hedeflerini anlamamız gerekir. Bu, gelir hedeflerini, potansiyel müşteri yaratma hedeflerini, yatırım getirisi (ROI) beklentilerini ve diğer temel performans göstergelerini içerir. Bu hedefleri net bir şekilde anlayarak, proje stratejilerimizi bunlar etrafında yapılandırabiliriz. Bu “önce iş” yaklaşımı, çalışmalarımızın müşterinin kâr hanesine nasıl doğrudan katkıda bulunduğunu ve pazarlamayı görev açısından kritik bir yatırım olarak konumlandırdığını göstermemizi sağlar.

Tavsiye Edilen:  7 sposobów wykorzystania infografik do generowania leadów

Değişen Perspektifler: Dijital Pazarlama Stratejisine İş Sonuçları Merceğinden Yaklaşmak

Geleneksel proje stratejileri genellikle bireysel kanal metriklerine öncelik verir ve bu da silolara ayrılmış çabalara neden olur. Bunun üstesinden gelmek için, sektörler arasında sinerji yaratmamız ve herkesin çabalarını tek, anlamlı bir iş sonucuna doğru hizalamamız gerekiyor. Kanalları ve stratejileri entegre ederek, müşterilerimiz için somut sonuçlar sağlayan uyumlu bir yaklaşım oluşturabiliriz. Perspektifteki bu değişim, silo haline getirilmiş ölçümlerin ötesinde düşünmeyi ve her bir görevin ve girişimin doğrudan merkezi iş hedefine nasıl katkıda bulunduğunu dikkate almayı gerektirir.

Aşağıda, bir ekibin dijital pazarlama stratejisini nasıl tasarlayabileceğine dair iki örnek verilmiştir. İlk örnek, geleneksel pazarlama ölçütlerine odaklanır:

Bu örnekte, belirlenen görevlerin ve girişimlerin bu hedeflere nasıl ulaşacağı açıktır. Ancak, bu girişimlerin ve KPI’ların iş sonuçlarını doğrudan nasıl etkileyeceği belli değil. Bu stratejiyi gözden geçiren bir şirket yöneticisi kendi kendine kolayca şöyle düşünebilir:

Öte yandan, iş sonuçlarının merceğinden planlanan pazarlama stratejileri, sektörler arasında sinerji oluşturur ve herkesin çabasını tek, anlamlı, parasal bir sonuca ulaşmak için harcar. Bu stratejiler şöyle görünebilir:

İş sonuçlarına odaklanan dijital pazarlamada proje stratejisinin görüntüsü

Bu örnekte, pazarlama fonksiyonlarının bir müşterinin kâr hanesine doğrudan nasıl katkıda bulunduğu ve böylece bir müşterinin zorlu zamanlarda bile bu dikeyleri elinde tutma olasılığının nasıl arttığı hemen anlaşılır.

Proje stratejisine bu şekilde yaklaşmak, müşterilerle çalışmamız, yönettiğimiz pazarlama kanallarının güçlü ve zayıf yönleri ve başarıyı nasıl ölçtüğümüz hakkında yeni bir düşünme biçimi gerektirir. Aşağıda, projelerinizi bu yönde ilerletmek için bazı adımlar verilmiştir:

Müşterinizi anlayın

Müşterinizi anlamak, dijital pazarlamada iş sonuçlarını yönlendirmenin anahtarıdır. Müşterinizin ölçülebilir, parasal iş hedeflerini açıkça anlıyor musunuz? Gelir ise ne kadar? Eğer yol gösteriyorsa, kaç tane? Ne zamana kadar? Hangi yatırım getirisi için? Nitelikli müşteri adayı olarak neler sayılır? Yoksa daha çok MQL’lere mi odaklanıyoruz? Pazarlama hunisinin hangi seviyesinde boşluklar var? Bu tür soruların yanıtları, proje stratejinizi planlamanın temelini oluşturur.

Tavsiye Edilen:  Yaşlı Bakımı ve Destekli Yaşam Tesisleri için Pazarlama Fikirleri

Araç kutunuzdaki araçları değerlendirin

İş için doğru araçlar mı? SEO, marka bilinirliği oluşturmada etkili olabilir, ancak kısa sürede gelir elde etmek için doğru araç değildir. Müşterinizin hedefi gelir ise ve araç kutusundaki tek araç SEO ise, hedeflerini gerçekleştirmek için daha uygun olabilecek PPC gibi araçları eklemek için müşterinizle çalışma kapsamını ayarlama hakkında konuşma zamanı. Bu bir seçenek değilse, net ve ölçülebilir beklentiler belirleyin ve verilen zaman çerçevesi ve bütçe içinde neyin başarılabileceği konusunda müşterinizle şeffaf olun.

Başarı ölçüsünü belirleyin

Müşterinizin istediği iş sonuçlarını net bir şekilde anladığınızda, ekibiniz için merkezi, iş odaklı hedefi belirlemeniz gerekir. Dahili strateji toplantılarını bu merkezi hedef etrafında yapılandırın. Dikey uzmanları, kanallar genelinde iş sonuçlarına nasıl katkıda bulunabilecekleri hakkında düşünmeye teşvik eden sorular sorun. Gerekirse haritasını çıkarın. Ortalık biraz karışsın. Proje stratejisi hakkındaki düşüncelerinizi yeniden çerçevelemek doğrusal değildir. Bazı kritik beyin fırtınası gerektirir.

Bu başarı ölçütünü şiddetle savunun

Bu yeni yaklaşıma geçiş, geleneksel raporlama yöntemlerine alışmış ekip üyelerinin direnciyle karşılaşabilir. Müşterinin iş sonuçlarıyla uyumlu olan başarı ölçüsünü savunmak esastır. Merkezi hedefe doğrudan katkıda bulunmalarını sağlamak için görevleri ve girişimleri sürekli olarak değerlendirin. Açık tartışmaları teşvik edin ve strateji ile istenen sonuçlar arasında uyum sağlamak için açıklamalar için bastırın. Bu geçiş ilk başta zorlayıcı olsa da, projeyi başarıya giden yola sokar ve çabalarımızın etkisini müşterilere açıklama yeteneğimizi geliştirir.

Uzmanlar uzman olsun

Ekibinizi merkezi bir hedef etrafında toplamak, aniden bir dikey uzman olduğunuz anlamına gelmez. Proje yöneticileri olarak rolümüz, ekibe rehberlik etmek ve stratejileri bir müşteri merceğinden değerlendirmektir. Ekibinizdeki dijital pazarlama uzmanlarının uzmanlıklarına dayalı içgörüler ve öneriler sunmasına izin verin. Hepinizin nereye gitmesi gerektiğini biliyorsunuz, ekibinizin size oraya nasıl gideceğinizi söylemesine izin verin.

Tavsiye Edilen:  Chatbot'lar için YG

Merkezi hedefe göre performansı değerlendirin

Merkezi iş hedefine göre performansı değerlendirin ve pazarlama çabalarının etkisini müşterinin hedefleriyle uyumlu bir şekilde iletin. Başarı anlatımına katkıda bulunan ilgili metriklere odaklanın ve sonuçlara ulaşmak için her bir dikeyin birlikte nasıl çalıştığını vurgulayın. Örneğin, belirli bir sayfanın kazandığı organik oturumları raporlamak yerine, o sayfaya gelen ziyaretçilerin sitedeki diğer yüksek değerli sayfalara akış oranını göz önünde bulundurun. Dönüşümleri kanala göre değerlendirmek yerine, sonuçları yönlendirmek için her bir sektörün birlikte nasıl çalıştığına dair daha iyi bir hikaye anlatmak için doğrudan dönüşümleri VE destekli dönüşümleri düşünün.

Dijital Pazarlama Stratejisini İş Sonuçlarıyla Uyumlu Hale Getirmenin Faydaları

Müşteriler, pazarlamanın kâr haneleri üzerindeki etkisini doğrudan görebildiklerinde, pazarlamayı işlerinin temel bir bileşeni olarak görme olasılıkları daha yüksektir. Proje stratejisini iş hedefleriyle uyumlu hale getirerek, yalnızca müşteriler için daha iyi sonuçlar elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda herkesin zamanını daha verimli kullanıyoruz. Bu hizalama, kaynakları optimize eder, yatırım getirisini artırır ve müşterileri korur.

Sonuç olarak, proje yöneticileri olarak, pazarlama çabaları ile iş sonuçları arasındaki boşluğu kapatmak bizim sorumluluğumuzdur. Pazarlamanın müşterinin kar hanesi üzerindeki doğrudan etkisini göstererek, pazarlamanın önemini onların genel iş stratejilerinin temel bir bileşeni olarak sağlamlaştırıyoruz.