Kriptografide RSA Algoritması Nedir?

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Kriptografide RSA Algoritması Nedir?

Bu blogda tartışacağımız konulara bir göz atalım:

Siber Güvenlik Tam Kursu ile ilgili youtube videomuza göz atın:

RSA Algoritması nedir?

RSA Algoritması (Rivest Shamir Adleman), 1978 yılında Rivest, Shamir, Adleman tarafından asimetrik bir şifreleme algoritması olarak tanıtıldı. Bu algoritmada yer alan hem genel hem de özel anahtarlar vardır. RSA Algoritması kriptografi büyük sayıları kolayca bulup çarpabileceğiniz, ancak çarpımlarının çarpanlarını bulmanın zor olduğu gerçeğine dayanmaktadır.

Matematiksel araştırma, anahtar değeri 100 basamak ise, saldırganların değerini bulmasının 70 yıldan fazla süreceğini tahmin ediyor. Algoritmanın en zor kısmı muhtemelen genel ve özel anahtarları seçmek ve oluşturmaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için bu Siber Güvenlik Eğitimine göz atın.

RSA Şifreleme Algoritması

RSA’da şifreleme Algoritma, şifreleme için bir açık anahtar, şifreleme için ise açık anahtardan farklı ve yalnızca alıcı tarafından bilinen özel bir anahtar kullanılır. şifre çözme. Genel anahtar, iki büyük asal sayının ürünü olacaktır. O ürün halka açık. Şifre çözme, o sayının iki asal çarpanının bilinmesini gerektirecektir ve bu tür sayıların asal çarpanlarını bulmak için bilinen bir yöntem yoktur. Bu, yalnızca genel anahtarı oluşturan kişinin özel anahtarı da oluşturabileceği anlamına gelir.

RSA Algoritması Adımlarına bakalım:

 1. A ve B gibi herhangi iki büyük asal sayıyı seçebilirsiniz.
 2. Ardından, A ve B’nin çarpımını bulabilirsiniz, N diyelim.
  N = A*B
 3. Şifreleme için bir genel anahtar, örneğin E seçmelisiniz. Bu anahtarın (A-1) ve (B-1)’in çarpanı olmadığından emin olmalısınız.
 4. Artık şifre çözme için özel anahtarı seçebilirsiniz, örneğin D. Özel anahtar şu denklemle eşleşmelidir:
  (D*E) modu (A-1)*(B-1) = 1
 5. Bu denklemi kullanarak şifreli metni düz metinden hesaplayabilirsiniz:
  Şifreli Metin = Düz Metin^E mod N
 6. Şifreli metin oluşturulduktan sonra alıcıya gönderilmelidir.
 7. Bu denklemi kullanarak düz metnin şifreli metinden şifresini çözebilirsiniz:
  Düz metin = Şifreli metin^D mod N
Tavsiye Edilen:  2023'te SEO için Neden ve Nasıl Anahtar Kelime Araştırması – Showeblogin

RSA Algoritması Örneği

Bu örnek için, RSA Şifreleme Algoritmasını 7 ve 17 gibi rastgele asal sayılarla deneyelim ve çalıştıralım.

A = 7 ve B = 17 N = A*B N = 7*17 N = 119 Şimdi, (A-1) ve (B-)’nin bir çarpanı olmaması için, p diyelim, bir ortak anahtar seçmeliyiz. 1). (7-1)*(17-1) = 6*16 = 96 Şimdi, 96’nın çarpanı 2*2*2*2*2*3’tür. Bu nedenle, 2 veya 3’ün çarpanı olmadığı için genel anahtarımız E’yi 5 olarak seçebiliriz. Şimdi, özel anahtarı seçmek için şu denklemle eşleştiğinden emin olmalıyız: (D*E) mod (A -1)*(B-1) = 1 (D*5) mod (6)*(16) = 1 (D*5) mod 96 = 1 Şimdi, denklemi sağlamak için D’yi 77 olarak seçebiliriz. (77*5) mod 96 = 1 385 mod 96 = 1 1 = 1 Devam edebilmemiz için denklemi sağlıyor. Şimdi şifreli metni hesaplamamız gerekiyor. Düz metnimizi 10 olarak alalım. Şifreli Metin = Düz Metin^E mod N Şifreli Metin = 10^5 mod 119 Şifreli Metin = 40 Bir kez, alıcıya gönderebileceğimiz şifreli metnimiz var. Değeri şu denklemle şifresini çözerek de kontrol edebiliriz: Düz Metin = Şifreli Metin^D mod N Düz Metin = 40^77 mod 119 Düz Metin = 10

Seçtiğimiz düz metin budur.

RSA Algoritmasının Uygulanması

RSA Algoritmasının bazı uygulamalarına bakalım:

 • Hibrit şifrelemede RSA Algoritması kullanılır.
 • Dijital imzalarda da RSA Algoritması kullanılmaktadır.

RSA Algoritmasına Olası Saldırılar

RSA Algoritmasına olası saldırıların bir listesi:

Düz Metin Saldırısı

Üç tür Düz Metin Saldırısı olabilir:

Kısa mesaj saldırısı

Kısa mesaj saldırılarında genellikle saldırganın bazı düz metin mesajlarını zaten bildiği varsayılır. Şimdi, bir saldırgan bazı düz metin bloklarını biliyorsa, bu bilgileri kullanarak blokları şifrelemeye çalışabilir. Kısa mesaj saldırılarını önlemek için şifreleme bitleri kullanılır.

bisiklet saldırısı

Ters işlem bir bisiklet saldırısında gerçekleşir. Saldırgan, şifreli metin için bazı permütasyonlar varsayar. Bu varsayım doğruysa, şifreli metni kullanarak düz metni oluşturmak için süreci tersine çevirmeyi deneyebilirler.

Tavsiye Edilen:  Pazarlama YG'nizi Artırmak mı İstiyorsunuz? Bu 6 Soruyu Sorarak Başlayın

Gizlenmemiş mesaj saldırısı

Herhangi bir nedenle şifreli şifreli metnin düz metinle aynı olduğu bazı ender durumlar vardır. Düz metin gizlenmez ve bu tür saldırılara gizlenmemiş mesaj saldırısı denir.

Seçilmiş şifre saldırısı

Seçilen bir şifre saldırısında, saldırgan, genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak şifreli metinden düz metni bulur.

Faktoring Saldırısı

Çarpanlara ayırma saldırısında, saldırgan anahtarın sahiplerini taklit edebilir. Sistemin güvenliğini atlayarak hassas verilerin şifresini çözmek için bilgileri kullanabilirler. Saldırganlar bir RSA şifreleme kitaplığını hedefliyor. Bu kitaplık, RSA anahtarını oluşturmak için kullanılır. Bu, saldırganlara çeşitli güvenlik belirteçlerinin özel anahtarlarına erişim sağlar, Anakart yonga setlerive akıllı kartlar çünkü hedefin genel anahtarına sahiptirler.

AES ve RSA Algoritması Arasındaki Fark

AES ve RES Algoritmaları arasındaki farklara bakalım:

parametreler RSA AES
şifreleme Yavaş Daha hızlı
şifre çözme Yavaş Daha hızlı
Güç tüketimi Düşük Yüksek
algoritma Simetrik Asimetrik
Güvenlik En az güvenli İyi emniyete alınmış
yuvarlar 1 10/12/14
Donanım ve Yazılım Uygulaması Verimli değil Daha hızlı
Şifreleme ve Şifre Çözme Algoritması Farklı Aynı

RSA Algoritmasının Diğer Algoritmalara Göre Avantajları

RSA Algoritmasının diğer algoritmalara göre bazı avantajları vardır. Bunlardan bazıları:

 • RSA Algoritmasının uygulanması çok kolaydır.
 • Gizli veriler, RSA Algoritması kullanılarak güvenli bir şekilde iletilebilir.
 • RSA Algoritması, kırılmasını zorlaştıran birçok karmaşık matematik içerir.
 • Ortak anahtarı kullanıcılarla kolayca paylaşabilirsiniz.

Çözüm

Bu blogda Rivest Shamir Adleman Algoritmasını tartıştık. Algoritmanın nasıl çalıştığından örneklerle birlikte bahsettik. Ayrıca RSA Algoritmasının diğer algoritmalara göre neden daha avantajlı olduğunu da biliyoruz.