Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçevenin (SAFe) Üç Düzeyi Nelerdir?

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçevenin (SAFe) Üç Düzeyi Nelerdir?

Scaled Agile Framework (SAFe), son yıllarda giderek popüler hale gelen bir süreç çerçevesidir. Çerçeve, kuruluşların büyük ölçekli çevik gelişim elde etmelerine yardımcı olmayı ve işlevler arası ekipleri koordine ederek ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyor. Üç seviyeden oluşur: Takım Seviyesi, Program Seviyesi ve Portföy Seviyesi.

SAFe, her üç seviyeyi de uygulayarak kuruluşların çevik uygulamaları birden fazla ekip, departman ve lokasyonda ölçeklendirmeleri için bir çerçeve sağlayarak onların daha verimli ve etkili bir şekilde değer sunmasına olanak tanır. Bu makale SAFe’nin üç seviyesini tartışacak ve artılarını ve eksilerini araştıracaktır.

Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe) Nedir?

Ölçeklendirilmiş Çevik çerçeve, büyük ölçekli yazılım geliştirme ortamlarında çevik uygulamaların uygulanmasına yönelik kapsamlı bir metodolojidir. Çerçeve, kuruluşların yazılım geliştirme çabalarının hızını, kalitesini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SAFe, ekip üyeleri arasında işbirliğini, iletişimi ve şeffaflığı teşvik ederken büyük, karmaşık projeleri yönetmek için bir yapı sağlar.

Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçevenin Artıları ve Eksileri

Herhangi bir metodoloji veya yaklaşım gibi, SAFe’nin de artıları ve eksileri vardır. SAFe’nin bazı avantajları arasında ekipler arasında artan uyum ve koordinasyon, daha fazla verimlilik ve üretkenlik, yazılım tesliminin kalitesi ve hızının artması ve paydaş katılımının artması yer alır. SAFe’nin potansiyel dezavantajlarından bazıları şunlardır:

 • Bürokrasi ve masraflar arttı.
 • Çeviklik ve esneklikte azalma.
 • Müşteri ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmaya yönelik olası bir ihtiyaç.

Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçevenin Üç Düzeyi Nelerdir?

SAFe, her biri kendi uygulama ve yönergelerine sahip üç temel seviyeden oluşur:

 1. Takım Seviyesi: Bu seviye, yazılım ürünleri geliştirmekten sorumlu bireysel çevik ekiplere odaklanır. Bu seviyede ekipler genellikle 5 ila 10 kişiden oluşur. Genel geliştirme kapsamındaki belirli özelliklerden veya işlevlerden sorumludurlar.
 2. Program Seviyesi: Bu seviye, daha büyük bir yazılım ürünü sunmak için birlikte çalışan birden fazla çevik ekibin koordine edilmesine ve uyumlu hale getirilmesine odaklanır. Bu seviyede ekipler genellikle ürün içinde belirli bir dizi özellik veya yetenek sağlamaktan sorumlu Çevik Sürüm Trenleri (ART’ler) halinde düzenlenir.
 3. Portföy Seviyesi: Bu seviye, bir yazılım ürünleri portföyü sunmak için birlikte çalışan birden fazla programın ve ART’ın yönetilmesi ve koordine edilmesine odaklanır. Bu seviyede kuruluşlar genel ürün portföyünü yönetir, bunun stratejik hedeflerle uyumlu olmasını sağlar ve kaynakları buna göre tahsis eder.
 4. Dördüncü seviye eklendi Büyük Çözüm Seviyesi: Bu seviye SAFe’nin son sürümüne eklenmiştir; büyük ve karmaşık çözümler üreten birden fazla Çevik Sürüm Trenini ve Tedarikçiyi koordine etmeye ve hizalamaya odaklanmıştır.
Tavsiye Edilen:  Mobil Uygulama Geliştirme için Çevik Çerçeve

SAFe’nin Dört Seviyesinin Karşılaştırılması

SAFe’nin dört seviyesinin her birinin kendine ait uygulamaları, yönergeleri ve rolleri vardır. Ekip düzeyinde odak noktası, belirli gereksinimleri karşılayan yüksek kaliteli yazılım ürünleri sunmaktır. Program düzeyinde odak noktası, daha büyük bir yazılım ürünü üretmek için birden fazla çevik ekibin koordine edilmesidir. Portföy seviyesi, stratejik hedeflerle uyumlu bir yazılım ürün portföyü sunmak için çok sayıda programın ve ART’ın yönetilmesine odaklanır. Ve önemli çözüm düzeyinde odak noktası, büyük ve karmaşık çözümler üreten birden fazla Çevik Sürüm Trenini ve Tedarikçiyi koordine etmek ve uyumlu hale getirmektir.

Bu Seviyelerin Uygulamada Nasıl Kullanılabileceğine İlişkin Örnekler

 1. Takım Seviyesi Örneği: Bir geliştirici ekibi, daha büyük bir yazılım ürünü içinde belirli bir dizi özellik veya işlev geliştirmek için SAFe’yi ekip düzeyinde kullanabilir. Belirli gereksinimleri karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar sunmak için Scrum veya Kanban gibi çevik uygulamaları kullanarak işbirliği içinde çalışacaklar.
 2. Program Seviyesi Örneği: Bir program yöneticisi, daha büyük bir yazılım ürünü sunmak üzere birlikte çalışan birden fazla çevik ekibi koordine etmek için SAFe’yi program düzeyinde kullanabilir. Her ekibin etkili bir şekilde çalışmasını ve ürünü zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmesini sağlamak için Program Artışı (PI) Planlama ve Program Kanbanı gibi araçları kullanacaklardı.
 3. Portföy Seviyesi Örneği: Bir portföy yöneticisi, bir yazılım ürünleri portföyü sunmak üzere birlikte çalışan birden fazla programı ve ART’ları yönetmek için portföy düzeyinde SAFe’yi kullanabilir. Portföyün stratejik hedeflerle uyumlu olmasını, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesini ve portföyün paydaşlara maksimum değer sunmasını sağlamak için Portföy Kanbanı ve Yalın Portföy Yönetimi süreci gibi araçları kullanacaklar.
 4. Büyük Çözüm Düzeyine Örnek: Büyük bir kuruluş, büyük ve karmaşık bir çözüm oluşturmak için birden fazla Çevik Sürüm Trenini ve Tedarikçiyi koordine etmek ve hizalamak için SAFe’yi önemli bir çözüm düzeyinde kullanabilir. Yanıtın belirli gereksinimlere göre oluşturulmasını, çözümün zamanında ve bütçe dahilinde teslim edilmesini ve geliştirme süreci boyunca paydaşların katılımını ve bilgilendirilmesini sağlamak için Çözüm Niyeti ve Çözüm Demosu gibi araçları kullanacaklardır.
Tavsiye Edilen:  En İyi Dropshipping Nişleri (2023'ün En Popüler Seçimleri Nelerdir?)

SAFe’nin Dört Temel Değeri Nelerdir?

SAFe, bireylerin ve ekiplerin davranış ve eylemlerine rehberlik eden dört temel değere dayanmaktadır:

 1. Hizalama: SAFe, herkesin ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasını ve tüm faaliyetlerin stratejik hedeflerle uyumlu olmasını sağlayarak uyumun önemini vurgular.
 2. Yerleşik Kalite: SAFe, kalitenin yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerine dahil edilmesini ve kusurların mümkün olduğu kadar erken yakalanıp giderilmesini sağlayarak kaliteyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.
 3. Şeffaflık: SAFe, bilginin organizasyonun tüm seviyelerinde açık ve dürüst bir şekilde paylaşılmasını ve paydaşların geliştirme süreci boyunca bilgilendirilmesi ve katılımını sağlayarak şeffaflığı teşvik eder.
 4. Programın Yürütülmesi: SAFe, programların zamanında, bütçe dahilinde ve paydaşların memnuniyetine göre teslim edilmesini sağlayarak programın yürütülmesinin önemini vurgulamaktadır.

Neden SAFe’yi Seçmelisiniz?

SAFe, bunu uygulamayı seçen kuruluşlara aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar:

Artan Üretkenlik ve Verimlilik: SAFe, kuruluşların karmaşık projeleri daha küçük, daha çevik ekiplerin üstesinden gelebileceği yönetilebilir parçalara ayırmasına yardımcı olur. Bu yaklaşım, ekiplerin yüksek kaliteli yazılım ürünlerini hızlı ve verimli bir şekilde sunmaya odaklanabilmesi nedeniyle üretkenliği ve verimliliği artırır.

Yazılım Ürünlerinin Geliştirilmiş Kalitesi: SAFe, yazılım geliştirme süreci boyunca kaliteyi güçlü bir şekilde vurgular. SAFe, kaliteyi sürece dahil ederek kuruluşların paydaş beklentilerini karşılayan veya aşan yazılım ürünleri üretmesine yardımcı olur.

Daha Fazla Paydaş Katılımı: SAFe, kuruluş genelinde açık iletişimi ve şeffaflığı teşvik ederek paydaşların yazılım geliştirme süreci boyunca geri bildirimde bulunmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, daha fazla paydaş katılımına yol açarak ürünlerin paydaş ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Gelişmiş Çeviklik ve Esneklik: SAFe, kuruluşların değişen pazar koşullarına, müşteri ihtiyaçlarına ve diğer dış faktörlere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlayacak şekilde çevik ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu esneklik, kuruluşların rekabetçi kalabilmek için hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi gereken günümüzün hızlı iş ortamında çok önemlidir.

Tavsiye Edilen:  SEO denetim kontrol listesi: trafiğinizi etkileyen temel faktörler nelerdir?

Büyük ve Karmaşık Projeleri Yönetme Yapısı: SAFe, büyük ve karmaşık yazılım geliştirme projelerini yönetmek için kapsamlı bir çerçeve sağlar. Çerçeve, kuruluşların birden fazla çevik ekibi koordine etmesine ve hizalamasına olanak tanıyarak projelerin zamanında, bütçe dahilinde ve gerekli kalite standartlarına göre teslim edilmesini sağlar.

Ölçeklenebilirlik: SAFe ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, her büyüklükteki kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabileceği anlamına gelir. Bir kuruluş ister çevik uygulamalarla başlasın ister ekip düzeyinde çevikliği zaten uygulamış olsun, SAFe, çevik uygulamaları tüm kuruluş genelinde ölçeklendirmek için bir çerçeve sağlar.

Çözüm

Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe), kuruluşların kurum genelinde çevik uygulamaları benimsemesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan kapsamlı bir çerçevedir. Büyük ve karmaşık yazılım geliştirme projelerini yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak kuruluşların yüksek kaliteli ürünleri hızlı ve verimli bir şekilde sunmasına olanak tanır.

Bu makalede SAFe’nin üç düzeyini inceledik: Ekip Düzeyi, Program Düzeyi ve Portföy Düzeyi ile çerçeveye daha yeni eklenen Büyük Çözüm Düzeyi. Ayrıca SAFe’nin dört temel değerini de tartıştık: Hizalama, Yerleşik Kalite, Şeffaflık ve Program Yürütme.

SAFe’nin farklı kuruluşların özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere nasıl uyarlanabileceğini göstererek, bu seviyelerin pratikte nasıl kullanılabileceğine dair örnekler sunduk. Ayrıca SAFe’nin artılarını ve eksilerini de araştırdık ve çerçevenin uygulanmasıyla ilgili yararları ve potansiyel zorlukları vurguladık.

Genel olarak SAFe, çevik uygulamaları geniş ölçekte benimsemek isteyen kuruluşlar için güçlü bir araçtır. Kuruluşlar, SAFe çerçevesini takip ederek üretkenliği artırabilir, kaliteyi artırabilir, paydaş katılımını artırabilir ve değişen pazar koşullarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilir.

Ancak SAFe’in uygulanması dikkatli planlama, güçlü liderlik ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gerektirir. Kuruluşlar, stratejik ve yinelemeli bir yaklaşımı benimseyerek SAFe’i başarılı bir şekilde uygulayabilir ve çevikliğin avantajlarından geniş ölçekte yararlanabilir.