OpenAI ChatGPT API Kullanarak Python’da Yapay Zeka Sesli Asistan Nasıl Oluşturulur

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:OpenAI ChatGPT API Kullanarak Python’da Yapay Zeka Sesli Asistan Nasıl Oluşturulur

Kendi AI sesli asistanınızı oluşturmakla ilgileniyor musunuz? Bu eğitimde, OpenAI ChatGPT API kullanarak Python’da bir AI sesli asistanının nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Her kod satırını inceleyeceğiz, böylece OpenAI’ye aşina olmasanız bile takip edebileceksiniz.

Ortamı Kurma

Koda geçmeden önce gerekli araçlarla ortamımızı kurmamız gerekiyor. İlk olarak, Chargpt APA, OpenAI Whisper ve CoQE TTS text-to-speech dahil olmak üzere birkaç kitaplık kuracağız. Ayrıca, uygulamamız için arayüz oluşturmamıza yardımcı olacak, kullanımı kolay bir UI aracı olan Gradio’da her şeyi oluşturacağız.

Ardından, metinden konuşmaya modelini, konuşmadan metne modelini ve OpenAI anahtarımızı kuracağız. Ses dökümü için OpenAI Whisper kitaplığını ve ses kaydı için OpenAI API’sini kullanacağız. GPT-3 tamamlama

Kitaplıkları Yükleme

Başlamak için gerekli kitaplıkları kurmamız gerekecek. Metinden konuşmaya yönelik bir kitaplık olan TTS’nin yanı sıra Numpy, OpenAI Whisper, Gradio ve OpenAI kullanıyoruz.

!pip install TTS
!pip install numpy==1.21
!pip install openai==0.10.2
!pip install gradio
!pip install openai_whisper

Kitaplıkları İçe Aktarma

Kitaplıkları kurduktan sonra, gerekli tüm modelleri içe aktaracağız. Whisperous, Whisper, Gradio, OpenAI ve TTS’yi içe aktaracağız. Bu kitaplıklar, yapay zeka sesli yardımcımızın farklı bileşenlerini oluşturmamıza yardımcı olacaktır.

import whisperous.whisper as whisper
import gradio as gr
import openai.api as api
import TTS

Metinden Konuşmaya Modelini Ayarlama

Ardından, metin okuma modelini kuracağız. Modeli oluşturmak için TTS kitaplığını kullanacağız. Bu, yapay zeka sesli yardımcımızın metni konuşmaya dönüştürmesini sağlayacaktır.

# Set up TTS model
tts = TTS.TTS()
tts.load_model(engine="tts", lang="en")

Konuşmadan Metne Modelini Ayarlama

Ayrıca konuşmadan metne modelini kurmamız gerekecek. Bu modeli oluşturmak için OpenAI Whisper kitaplığını kullanacağız. Bu, AI ses yardımcımızın konuşmayı metne dönüştürmesine olanak tanır.

Tavsiye Edilen:  301 Yönlendirmelerinin Arkasındaki Gerçek ve Sıralaması Ne Kadar Sürer?

# Set up Whisper
wh = whisper.Whisper()
wh.init(whisper.DeviceType.GPU, "en-US")

OpenAI API Anahtarını Ayarlama

Son olarak, OpenAI API anahtarımızı kuracağız. Bu, dil tamamlama için GPT-3’ü kullanmamıza izin verecektir.

# Set up OpenAI API key
api_key = "YOUR_API_KEY"
api.api_key = api_key

AI Voice Assistant’ı Oluşturma

Artık ortamımızı kurduğumuza göre, yapay zeka sesli asistanımızı oluşturmaya başlamaya hazırız. Uygulamamızın kullanıcı arayüzünü oluşturmak için Gradio’yu kullanacağız. Bu, kullanıcıların AI sesli asistanımızdan sorular sormasına ve yanıtlar almasına olanak tanır.

def generate_response(text):
  # Convert text to speech
  audio = tts.get_tts(text, "female")

  # Convert speech to text
  text = wh.transcribe(audio, "en-US")

  # Generate response using GPT-3
  prompt = "Answer the following question: " + text
  response = api.Completion.create(engine="text-davinci-002", prompt=prompt, max_tokens=1000)

  # Convert response to text
  answer = response.choices[0].text

  # Convert text to speech
  

Çözüm

Sonuç olarak, OpenAI ChatGPT API ve Python kullanarak bir AI sesli asistanı oluşturmak, AI teknolojisinin potansiyelini keşfetmenin harika bir yoludur. Mevcut kitaplıklar ve araçlarla, kullanıcı sorgularına yanıt verebilen ve çeşitli görevleri gerçekleştirebilen bir yapay zeka sesli asistanı oluşturmak ve bir ortam oluşturmak kolaydır.

Bu eğitimde, gerekli kütüphaneleri ve modelleri kurarak ortamı kurma sürecini inceledik. Daha sonra metinden konuşmaya ve konuşmadan metne modeller oluşturduk ve OpenAI API anahtarını kurduk. Son olarak, AI sesli asistanımız için kullanıcı arayüzü oluşturmak üzere Gradio’yu kullandık.

Bu eğitim harika bir başlangıç ​​noktası olsa da, yapay zeka sesli yardımcınızı iyileştirmenin ve özelleştirmenin başka birçok yolu vardır. Örneğin, e-posta gönderme, müzik çalma veya akıllı ev cihazlarını kontrol etme gibi daha fazla işlevsellik ekleyebilirsiniz. Ek olarak, yapay zeka modelinizi belirli alanlarda eğitebilir veya ince ayar yaparak doğruluğunu artırabilirsiniz.

Genel olarak, bir AI sesli asistanı oluşturmak, kullanıcılara çok fazla değer sağlayabilen eğlenceli ve ödüllendirici bir projedir. OpenAI ChatGPT API ve Python’un gücüyle olasılıklar sonsuzdur.

Tavsiye Edilen:  Instagram Videoları Nasıl İndirilir – Ücretsiz Yöntemler

SSS

Elbette, OpenAI ChatGPT API kullanarak Python’da yapay zeka sesli asistanı oluşturmaya yönelik bazı yararlı SSS’leri burada bulabilirsiniz:

S1: AI sesli asistanı nedir?

A1: AI sesli asistanı, kullanıcılarla konuşma dili aracılığıyla etkileşim kurmak için yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan bir yazılım programıdır.

S2: Python’da OpenAI ChatGPT API kullanarak bir yapay zeka sesli asistanı oluşturmak için hangi kitaplıklara ihtiyaç vardır?

Y2: Chargpt APA, OpenAI Whisper, CoQE TTS text-to-speech, Gradio ve Numpy gibi kitaplıkları yüklemeniz ve içe aktarmanız gerekir.

S3: Gradio nedir ve yapay zeka sesli asistanı oluşturmak için nasıl kullanılır?

A3: Gradio, yapay zeka sesli yardımcınız için kullanıcı arabirimi oluşturmak üzere kullanılabilen, kullanımı kolay bir UI aracıdır. Kullanıcıların AI sesli asistanından sorular sormasına ve yanıtlar almasına olanak tanır.

S4: Bir yapay zeka sesli asistanı için metinden konuşmaya modelini nasıl kurarsınız?

A4: AI sesli yardımcınız için metinden konuşmaya modelini ayarlamak üzere Python’daki TTS kitaplığını kullanabilirsiniz.

S5: Bir yapay zeka sesli asistanı için konuşmadan metne modeli nasıl kurarsınız?

A5: AI sesli yardımcınız için konuşmadan metne modeli ayarlamak üzere Python’daki OpenAI Whisper kitaplığını kullanabilirsiniz.

S6: Bir yapay zeka sesli asistanı için OpenAI API anahtarını nasıl kurarsınız?

Y6: Dil tamamlama için GPT-3’ü kullanmak üzere bir OpenAI API anahtarına kaydolmanız ve Python ortamınızda ayarlamanız gerekir.

S7: AI sesli yardımcısını belirli görevleri gerçekleştirecek şekilde özelleştirebilir misiniz?

A7: Evet, e-posta göndermek, müzik çalmak veya akıllı ev cihazlarını kontrol etmek gibi görevleri gerçekleştirmek için AI sesli asistanına işlevsellik ekleyebilirsiniz.

S8: AI sesli asistanın doğruluğunu geliştirebilir misiniz?

Y8: Evet, yapay zeka modelinde belirli alanlarda ince ayar yapabilir veya doğruluğunu artırmak için başka teknikler kullanabilirsiniz.

Tavsiye Edilen:  Girişiminizdeki Yatırımcıların Rolünü Anlamak