PI Planlaması ve Sprint Planlaması [2023]

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:PI Planlaması ve Sprint Planlaması [2023]

Çevik proje yönetimi dünyasında işi planlamak ve organize etmek için iki yaygın metodoloji, PI Planlama ve Sprint Planlama’dır. Her iki yaklaşımın da kendine özgü güçlü yönleri ve faydaları vardır, ancak aynı zamanda ekibiniz için hangi metodolojinin doğru olduğunu belirlemek için anlaşılması gereken bazı temel farklılıklar da vardır.

Bu makalede, hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için PI Planlama ve Sprint Planlama’ya daha yakından bakacağız ve iki yaklaşımı karşılaştıracağız.

Çevik’te PI (Program Artışı) Planlama

PI Planlama, Agile ekipleri tarafından bir proje için uzun vadeli hedefler ve belirli görevler belirlemek ve bu görevleri ekibin yetenekleriyle uyumlu hale getirmek için kullanılan önemli bir araçtır. PI Planlaması genellikle tüm proje için birden fazla yineleme döngüsünü kapsar ve projenin genel ilerlemesini korurken ekibin görevleri etkili bir şekilde tamamlayabilmesini sağlar.

Örneğin, bir yazılım geliştirme projesi üzerinde çalışan bir ekip, uygulamak istedikleri üst düzey özellikleri belirlemek ve bu özellikleri daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölmek için PI Planlamayı kullanabilir. Ekip daha sonra bu görevleri her yineleme döngüsü için bir çalışma planı oluşturmak için kullanacak ve ne yapılması gerektiği ve bunu nasıl yapacakları konusunda net bir anlayışa sahip olmalarını sağlayacak.

Agile’da Sprint Planlama

Sprint Planlama, her Sprint’in başında gerçekleştirilen ve genellikle bir ila dört hafta süren sabit bir süre olan daha sık yapılan bir planlama etkinliğidir. Sprint Planlama sırasında geliştirme ekibi, bir sonraki Sprint’te teslim edilecek belirli görevleri ve kullanıcı hikayelerini planlamak için bir araya gelir.

Sprint Planlama ekipler için önemli bir araçtır çünkü PI Planlamada oluşturulan daha geniş hedefleri ve özellikleri belirli, eyleme dönüştürülebilir görevlere ayırmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir sosyal medya platformu için yeni bir mesajlaşma sistemi üzerinde çalışan bir geliştirme ekibi, kullanıcı arayüzünün tasarlanması, kodun yazılması ve sistemin test edilmesi gibi görevler de dahil olmak üzere sistemi uygulamaya yönelik bir plan oluşturmak için Sprint Planning’i kullanabilir.

Tavsiye Edilen:  Kolaylaştırılmış Sosyal Medya Planlaması için En İyi 7 Alternatif

PI Planlama ve Sprint Planlama arasındaki farklar

Hem PI Planlama hem de Sprint Planlama Çevik ekipler tarafından kullanılan önemli araçlar olsa da ikisi arasında bazı önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar şunları içerir:

  • Katılımcı: PI Planlaması tipik olarak tüm ekibin yanı sıra projeye dahil olan paydaşları da içerir. Öte yandan Sprint Planlamaya genellikle yalnızca mevcut yineleme döngüsündeki görevler üzerinde çalışacak ekip üyeleri katılır.
  • Kapsam: PI Planlama tüm projeyi kapsarken, Sprint Planlama belirli bir yineleme döngüsündeki görevlere odaklanır.
  • Ufuk: PI Planlama, genellikle birden fazla yineleme döngüsünü kapsayan daha uzun bir ufka sahipken, Sprint Planlama, tek bir yineleme döngüsündeki görevlere odaklanan daha kısa bir ufka sahiptir.
  • Niyet: PI Planlamanın amacı proje için uzun vadeli hedefler ve görevler belirlemekken, Sprint Planlamanın amacı mevcut yineleme döngüsü için belirli bir iş planı oluşturmaktır.
  • Taahhüt Düzeyi: PI Planlaması, projenin genel yönünü ve hedeflerini belirlediği için daha yüksek düzeyde bağlılık içerir. Sprint Planlama, mevcut yineleme döngüsü için belirli görevlere odaklandığından daha düşük düzeyde bağlılık içerir.
  • Süre: PI Planlaması, projenin boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak genellikle birkaç gün, hatta haftalar süren daha uzun bir süreçtir. Sprint Planlama, genellikle birkaç saat veya daha kısa süren daha kısa bir süreçtir.
  • Çıktı: PI Planlamanın çıktısı proje için uzun vadeli bir plan iken Sprint Planlamanın çıktısı mevcut yineleme döngüsü için spesifik bir iş planıdır.

PI Planlaması ve Sürüm Planlaması

Öte yandan Sürüm Planlama da scrum ekipleri için yaygın bir uygulamadır. Bir projenin genel yayın planına odaklanırken, PI Planlaması her yineleme döngüsü için belirli görevlere ve hedeflere odaklanır.

Sürüm Planlamaya genellikle tüm ekibin yanı sıra tüm paydaşlar katılırken, PI Planlamaya genellikle yalnızca mevcut yineleme döngüsündeki görevler üzerinde çalışacak olan ekip üyeleri katılır. Ek olarak, Sürüm Planlaması genellikle tüm sürüm programını kapsayan daha uzun bir ufka sahipken, PI Planlaması birden fazla yineleme döngüsünü kapsayan daha kısa bir ufka sahiptir.

Tavsiye Edilen:  2023'ün En İyi 12 Yapay Zeka İçerik Oluşturucusu

Örneğin bir ekip, teslim edilecek önemli kilometre taşları ve özellikler de dahil olmak üzere bir projenin genel zaman çizelgesini belirlemek için Sürüm Planlamayı kullanabilir. Ekip daha sonra bu özellikleri daha küçük, daha yönetilebilir görevlere ayırmak ve her yineleme döngüsü için bir çalışma planı oluşturmak için PI Planlamayı kullanacak.

Çözüm

Sonuç olarak, PI Planlama ve Sprint Planlama, Agile ekipleri tarafından uzun vadeli hedefler ve belirli görevler oluşturmak için kullanılan temel araçlardır. Her iki yöntem de bu görevlerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevrimiçi beyaz tahta aracımız VUCAC Whiteboard, şu anda çeşitli ekipler tarafından planlama süreçlerinde işbirliği yapmak ve çalışmalarını daha etkili bir şekilde organize etmek için kullanılıyor. Bu beyaz tahta, gerçek zamanlı işbirliği ve video konferans gibi çeşitli özellikler sunar. Sizi yazılımımızı denemeye ve faydalarını kendiniz deneyimlemeye davet ediyoruz.

Bugün ÜCRETSİZ kaydolun!