Sıfır Güven Güvenliği nedir?

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Sıfır Güven Güvenliği nedir?

Dijital çağ, siber tehditlerin daha karmaşık hale gelmesini hızlandırdı ve geleneksel güvenlik savunmaları artık yeterli değil. Bu yeni dijital güvensizlik çağında hassas verileri korumak için sıfır güven güvenlik modeline ihtiyaç vardır. Blogda: Sıfır güven Güvenliği nedir? Bu yazı ile daha fazlasını keşfedeceğiz ve sıfır güven güvenliğinin siber tehditleri ve diğer çevrimiçi güvenlik kaygılarını azaltma açısından nasıl çalıştığını öğreneceğiz.

Bu Siber Güvenlik Eğitimini görüntüleyerek, alanında uzman olmak için gereken bilgileri edinebilirsiniz.

Nedir tarafından kastedilen Sıfır Güven Güvenliği?

Sıfır Güven Güvenlik çerçevesi, sıfır güven ağ çevresi içinde güven varsayma şeklindeki geleneksel yaklaşıma meydan okuyan kapsamlı bir siber güvenlik konseptidir. Herhangi bir ağa, cihaza veya kullanıcıya olan örtülü güveni ortadan kaldıran bir modeldir. Bunun yerine, erişim izni verilip verilmeyeceğini belirlemeden önce birçok özniteliği değerlendiren bağlama duyarlı ilkelere dayanır.

Sıfır güven güvenliğinin ardındaki temel fikir, “asla güvenme, her zaman doğrula”dır. Konumları veya kimlikleri ne olursa olsun, hiçbir kullanıcıya veya cihaza doğası gereği güvenilmemesi gerektiği temel ilkesine göre çalışır. Sıfır güven mimarisi, saldırganların çevre savunmalarını muhtemelen ihlal ettiğini varsayarak yetkisiz erişimin önlenmesine yardımcı olur; bu, aksi kanıtlanana kadar her varlığı potansiyel bir tehdit olarak ele aldığı anlamına gelir.

Sıfır Güven Mimarisi, siber güvenlik önlemlerini güçlendirmek için NIST yönergelerinden türetilen temel ilkelerin uygulanmasına odaklanır:

 • Sürekli Doğrulama: Bu ilke, ağ içindeki tüm kaynakların sürekli olarak doğrulanmasını vurgulayarak her kullanıcının, cihazın ve uygulamanın her zaman doğrulamaya tabi tutulmasını sağlar. Bu varlıkların meşruiyetini sürekli olarak değerlendirerek potansiyel güvenlik tehditleri derhal tespit edilebilir ve hafifletilebilir.
 • “Patlama Yarıçapını” kısıtlayın: Bu ilke, bir iç veya dış ihlal durumunda, neden olunan hasarın etkisini ve boyutunu en aza indirmeyi amaçlar. Mikro segmentasyon tekniklerini benimseyerek ve ağ kaynaklarını daha küçük, ayrılmış segmentlere yalıtarak, saldırganların olası yanal hareketleri önemli ölçüde sınırlanır ve böylece ağ boyunca yayılma yetenekleri kısıtlanır.
 • Otomatik Bağlam Toplama ve Yanıt: Tehdit algılama ve yanıt verme doğruluğunu optimize etmek için davranışsal veriler, BT yığınının çeşitli öğelerinden alınan kapsamlı bağlamla birleştirilir. Kimlik ve erişim yönetimi sistemlerinden, uç noktalardan, iş yüklerinden ve diğer ilgili kaynaklardan gelen bilgileri içerir.

Sıfır Güven Mimarisi nedir?

Sıfır güven modeli, geleneksel çevre tabanlı ağların yerini bulut ve mobil bilişime bırakmasıyla gelişti. Güvenlik duvarları ve sanal özel ağlar artık her yerden erişilebilen kaynakları korumak için yeterli değil. Sıfır güven güvenliği, kullanıcı kimliğine ve diğer özniteliklere dayalı olarak erişimi sıkı bir şekilde kontrol eden kimlik merkezli bir yaklaşım benimser. Erişim hakları konuma göre değil, ilkeye göre belirlenir.

Tavsiye Edilen:  İPhone ve Android kullanarak büyük video dosyaları nasıl gönderilir?

Sıfır Güven Güvenlik İlkeleri nelerdir?

Sıfır güven güvenlik modelinin temel ilkeleri şunlardır:

 • Asla Güvenme, Daima Doğrula: Sıfır güven, herhangi bir kullanıcıya, cihaza veya ağa örtük güven verilmediği anlamına gelir. Tüm erişim talepleri, erişim verilmeden önce güvenlik politikalarına göre doğrulanır.
 • En Düşük Ayrıcalıklı Erişim: Kullanıcılara ve iş yüklerine yalnızca işlevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları minimum erişim verilir. İzinler düzenli olarak gözden geçirilir ve revize edilir.
 • Mikro Segmentasyon: Kaynaklar ve veriler, varlık sınıflandırması ve erişim düzeylerine göre güvenlik bölgelerine ayrılır. Bu, saldırganların yanal hareketini kısıtlamaya yardımcı olur.
 • Sürekli izleme: Tehditleri tespit etmek ve uyumluluğu sağlamak için tüm kullanıcı etkinlikleri, ağ trafiği ve cihaz işlemleri sürekli olarak izlenir. Analitik ve makine öğrenimi, anormal davranışı belirlemek için kullanılır.

Sıfır Güvenin Güvenlik Avantajları Nelerdir?

Hackerların Yanal Hareketini Önler: Altyapıyı mikro bölümlere ayırarak ve bölgeler arasındaki erişimi sıkı bir şekilde kontrol ederek, sıfır güven modeli, bir saldırganın yatay hareket etme ve yüksek değerli varlıkları tehlikeye atma becerisini sınırlar.

Saldırı Yüzeyini Azaltır: Sıfır güven güvenliği ile, yalnızca doğrulanmış ve onaylanmış kullanıcılara ve cihazlara kaynaklara kontrollü erişim verilir. Bu, bilinmeyen veya daha az güvenilir varlıkların erişimini kapatarak saldırı yüzeyini küçültür.

Hızlı Tehdit Önleme: Sürekli izleme yoluyla bir tehdit algılandığında, sıfır güven mimarisi, güvenlik ekiplerinin ilgili kullanıcı hesaplarını, cihazları veya ağ bağlantılarını engelleyerek tehdidi hızla kontrol altına almasına olanak tanır.

Güvenlik Yönetimini Basitleştirir: Ağ denetimleri yerine kimliklere ve ilkelere dayalı birleşik bir güvenlik modeliyle sıfır güven, güvenlik uygulayıcıları için yönetim yükünü kolaylaştırır.

Sıfır Güven Ağı Nasıl Uygulanır?

Sıfır güven güvenlik mimarisi uygulamak için temel adımlar şunlardır:

Hassas Verileri ve Kaynakları Belirleyin: Hassas verileri ve kaynakları belirlemek için, bir veri keşfi ve sınıflandırma değerlendirme süreci yürütmek uygundur. Bu adım, gerekli veriler için gereken en güçlü korumayı anlamanıza yardımcı olur.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (MFA) kullanın: Bu adım, tüm kullanıcıların herhangi bir erişim izni vermeden önce kimliklerini doğrulaması için birden fazla kimlik doğrulama yöntemi gerektirir. MFA, hassas işlemler gerçekleştirilirken hem ilk oturum açma işlemleri hem de adım adım kimlik doğrulama için kullanılmalıdır.

Tavsiye Edilen:  İşinizi başlatmak için en iyi LLC Hizmetleri nelerdir?

Mikro Segmentasyon Uygula: Altyapınızı ve verilerinizi, aralarında belirli güvenlik kontrolleri ve erişim politikaları olan bölgelere ayırmanız gerekir. Tüm bağlantılar için bir “varsayılan reddetme” ilkesiyle başlayın.

Etkinliği İzleme ve Günlüğe Kaydetme: Sıfır güven ağı, kullanıcı oturumları, ağ etkinliği ve cihaz işlemleriyle ilgili günlükleri ve ölçümleri yakalar. Tehditleri tespit etmek için güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) araçlarını kullanarak bunları analiz edin.

Güvenlik Yanıtlarını Otomatikleştirin: Bir tehdit algılandığında hesaplara, IP adreslerine veya cihazlara erişimi otomatik olarak engellemek veya kısıtlamak için Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Müdahale (SOAR) gibi teknolojileri kullanın. Bu, hızlı müdahale ve sınırlama sağlar.

Sıfır Güveni Benimsemedeki Zorluklar

Sıfır güven veri güvenliği modelinin birçok faydası olsa da, onu benimsemek kuruluşlar için bazı zorluklar da doğurur.

Aşağıda belirtilenler, sıfır güven ağını benimsemenin faydalarından birkaçıdır:

Eski Güvenlikten Geçiş: Geleneksel çevre merkezli bir yaklaşımdan sıfır güvene geçiş, ağ altyapısının ve güvenlik kontrollerinin yeniden tasarlanmasını gerektirir. Bu, özellikle büyük işletmeler için karmaşık bir girişim olabilir.

Ek Ön Maliyet: Mikro segmentasyon, çok faktörlü kimlik doğrulama ve SIEM gibi sıfır güven teknolojilerini uygulamak, yeni çözümlere ve kaynaklara yatırım yapmayı gerektirir. Sıfır güven, uzun vadede veri ihlalleriyle ilişkili maliyetleri azaltabilse de, toplam sahip olma maliyeti yüksek olabilir.

İş Akışlarındaki Değişiklikler: Sıkı erişim denetimleri ve sürekli doğrulama, kullanıcı deneyimini ve üretkenliği etkileyebilir. Yeni güvenlik kontrolleri yerleşik çalışma biçimlerini bozduğu için çalışanlardan tepki gelebilir. Son kullanıcı desteğini kazanmak için eğitim ve öğretim gereklidir.

Uzmanlık Kıtlığı: Sıfır güven mimarisi, mikro segmentasyon ve SOAR teknolojilerinde becerilere sahip siber güvenlik uzmanları sıkıntısı var. Bu, kuruluşların sıfır güven uygulamasını ve faydaları en üst düzeye çıkarmasını zorlaştırabilir.

Karmaşık Politika Yönetimi: Modern BT ortamlarında kullanıcıların, cihazların ve uygulamaların çoğalması, çok sayıda parçalı erişim ilkesinin sıfır güven güvenliği ile tanımlanması ve sürdürülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, düzgün yönetilmezse kolayca politika yayılmasına yol açabilir.

Değişime Uyum Sağlama Zorluğu: Sıfır güven mimarisi, büyük ölçüde güvenlik politikalarına bağlıdır. Altyapı, veriler ve teknolojiler hızla değişirken, güvenlik ekiplerinin politikaları güncel tutmak için yardıma ihtiyacı olabilir ve bu da erişim kontrollerinin etkinliğini etkileyebilir.

Önümüzdeki Yol: Sıfır Güvenle İlerlemek

Sıfır güven ağını benimsemek zorluklar getirirken, kuruluşların avantajlarından yararlanmaya başlamak için atabilecekleri bazı adımlar şunlardır:

 • Yüksek değerli kullanım örneklerine odaklanın: Daha fazla genişlemeden önce kritik verileri, kaynakları ve iş akışlarını korumak için sıfır güven uygulayın. Bu, anlamlı güvenlik kazanımları elde ederken karmaşıklığı en aza indirir.
 • Yinelemeli bir yaklaşım benimseyin: Tüm güvenlik mimarinizi bir kerede sıfır güven ağına dönüştürmeyi hedeflemeyin. Çok faktörlü kimlik doğrulama, mikro segmentasyon veya SOAR gibi yetenekleri birer birer uygulayarak artımlı adımlar atın. İlerledikçe öğrenin ve uyum sağlayın.
 • Risk azaltmayı ölçün: Sıfır güven güvenlik özelliklerinin riski nasıl azaltabileceğini gösteren temel ölçümleri belirlemek için paydaşlarla birlikte çalışın. Ardından, ilerlemeyi ölçmek ve daha fazla yatırım için iş gerekçesi oluşturmak için bu ölçümleri takip edin.
 • Eğitim ve öğretim sağlayın: Çalışanlara, yeni güvenlik kontrollerinin onları nasıl etkileyebileceği konusunda rehberlik edin. Sıfır güven hakkında bilgi edinme fırsatları sunmak, kuruluş genelinde anlayış ve işbirliği oluşturmaya yardımcı olur.
 • Dışarıdan uzmanlık arayın: Sıfır güven konusunda uzmanlaşmış güvenlik danışmanlığı firmalarıyla ortaklık yapmak, beceri boşluklarını doldurmanıza ve yolculuğunuzu hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Tuzaklardan kaçınmak ve en iyi sonuçları elde etmek için deneyimlerinden yararlanın.
 • Gözden geçirin ve düzeltin: Sıfır güven güvenlik politikanızın temel hedefleri ne kadar iyi karşıladığını analiz edin. Teknolojiler ve riskler geliştikçe erişim yönetimini optimize etmek için ilke tanımlarını ve ilgili süreçleri nasıl geliştireceğinize bakın.
Tavsiye Edilen:  Etkili CTA Düğmeleri Oluşturmanıza Yardımcı Olacak 6 İpucu

Sıfır Güven Güvenliğinin Gelecekteki Kapsamı

Sıfır güven güvenlik ilkeleri, yalnızca daha fazla kurumsal varlık buluta taşındıkça ve çok sayıda IoT cihazı iş ağlarına bağlandıkça daha kritik hale gelecektir. Mikro sanallaştırma ve yazılım tanımlı perimetreler gibi teknolojiler, karmaşık altyapılar için sıfır güveni kolaylaştıracak. Sıfır güven ile kuruluşlar, genişleyen bir saldırı yüzeyinin risklerini azaltırken BT’deki en son yeniliklerden güvenli bir şekilde yararlanabilir. Dijital çağda kapsamlı güvenlik için sıfır güven modeli ileriye giden yoldur.

Çözüm

Sıfır güven güvenliği, dijital kaynakları modern tehditlere karşı savunmada sürekli iyileştirme taahhüdüdür. Kuruluşlar, birkaç ilk adımla başlayarak sağlam bir sıfır güven mimarisine doğru ilerlemek için değerli deneyimler kazanabilir ve dijital çağ için oluşturulmuş proaktif bir güvenlik duruşunun avantajlarından yararlanabilir. İleriye giden yol zorlu ancak her boyuttan ve sektörden kuruluş için gidilebilir.