Traceroute nedir? – Çalışma ve Teknikler

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır: Traceroute nedir? – Çalışma ve Teknikler

Bu blogda, Traceroute’un anlamını, önemini, işleyişini ve ağ sorunlarını teşhis etmek için nasıl kullanılabileceğini çözeceğiz. Öyleyse, bu büyüleyici yolculuğa çıkalım ve internet verilerinin yolunu açıklığa kavuşturalım!

İçindekiler:

Traceroute’a Giriş

Traceroute, kullanıcıların veri paketlerinin kaynaklarından İnternet üzerinden bir hedefe giden yolu izlemelerini sağlayan güçlü bir ağ tanılama aracıdır. Ağ altyapısı hakkında bilgi sağlar, ağ sorunlarının belirlenmesine yardımcı olur ve bağlantı sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Bu bölümde, Traceroute’un temellerini, amacını ve ağ analizindeki önemini inceleyeceğiz.

Traceroute, bir dizi özel hazırlanmış İnternet Kontrol Mesajı Protokolü (ICMP) veya Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) paketleri hedef hedefe Her pakete, atılmadan önce kaç sekme geçebileceğini belirleyen bir Yaşam Süresi (TTL) değeri atanır. Paketler ağda gezinirken, yol boyunca yönlendiriciler TTL değerini sıfıra ulaşana kadar azaltır. Bu noktada, bir mesaj gönderirler. ICMP Göndericiye “Süre Aşıldı” mesajı geri gönderilir. Bu yanıtları analiz ederek, ağ yolunun bir haritası oluşturulabilir ve gidiş-dönüş süresi, sekme atlama gecikmeleri ve paket kaybı gibi çeşitli izleme yolu parametreleri ölçülebilir.

Traceroute Nasıl Çalışır?

traceroute’un nasıl kullanılacağını anlamak için, İnternet Protokolü (IP) hakkında temel bir anlayışa sahip olmak çok önemlidir. IP, İnternet üzerinden cihazlar arasında iletişimi sağlayan temel protokoldür. Veri paketlerinin ağlar arasında nasıl biçimlendirildiğini, adreslendiğini ve iletildiğini tanımlar. IP adresleri, aygıtlar için benzersiz tanımlayıcılar görevi görerek, yönlendiricilerin paketleri amaçlanan hedeflerine yönlendirmesine izin verir.

Bugün iki IP sürümü kullanılıyor: IPv4 ve IPv6. En yaygın kullanılan sürüm olan IPv4, 32 bit adres kullanır ve yaklaşık 4,3 milyar benzersiz adresi destekleyebilir. Öte yandan IPv6, 128 bit adresler kullanır ve internete bağlı sürekli artan sayıda cihazı barındırmak için önemli ölçüde daha büyük bir adres alanı sağlar.

Yaşam Süresi (TTL) ve ICMP Protokolü

Yaşam Süresi (TTL) alanı, ağ iletişiminde temel bir kavramdır ve Traceroute’ta çok önemli bir rol oynar. Atılmadan önce geçebileceği maksimum atlama sayısını belirleyen, her bir IP paketine atanan değerdir. Paket iletildikçe TTL değeri her yönlendirici tarafından birer birer azaltılır. Yönlendirici paketi atar ve TTL değeri sıfıra ulaştığında göndericiye bir ICMP “Süre Aşıldı” mesajı gönderir.

İnternet Kontrol Mesajı Protokolü (ICMP), IP paketinde destekleyici bir protokol görevi görür. Ağ iletişimini kolaylaştırmak için çeşitli kontrol ve hata mesajları sağlar. Traceroute, ağı araştırmak ve hedefe giden yol hakkında bilgi toplamak için ICMP Yankı İsteği ve Süre Aşıldı mesajlarını kullanır.

Ağı ICMP Yankı İstekleriyle İnceleme

Traceroute, artan TTL değerlerine sahip bir dizi ICMP Yankı İsteği paketi gönderir. İlk TTL değeri tipik olarak 1’e ayarlıyken, ilk paket gönderildiğinde, yolda karşılaşılan ilk yönlendiriciye ulaşır. TTL sıfıra düşürülür. Yönlendirici paketi atar ve göndericiye TTL’nin süresinin dolduğunu belirten bir ICMP “Süre Aşıldı” mesajı gönderir. Bu yanıt, ağ yolundaki ilk sekmenin Traceroute IP adresini belirlemeye olanak tanır.

Sonraki paketler için, TTL değeri bir artırılarak yol boyunca ikinci yönlendiriciye ulaşmaları sağlanır. Bu işlem tekrarlanır ve yol üzerindeki her yönlendirici, ağ topolojisinin haritalanmasına yardımcı olan bir ICMP “Süre Aşıldı” mesajıyla yanıt verir.

Yanıtları Analiz Etme: Orta Seviyedeki Atlamaları Belirleme

Traceroute, artan TTL değerlerine sahip paketler gönderirken, yol üzerindeki her bir yönlendiriciden ICMP “Süre Aşıldı” mesajları alır. Bu mesajlar, her sekmenin IP adresleri ve gidiş-dönüş süreleri (RTT’ler) hakkında değerli bilgiler sağlar. Traceroute, bu yanıtları analiz ederek ara atlamaların bir listesini oluşturabilir. Ayrıca, paketlerin kaynaktan her sekmeye ve geri dönüşe gitmesi için geçen süreyi de ölçebilir.

Tavsiye Edilen:  Bağlantı Modeli Geleceği Harika Görünüyor

RTT, bir paketin kaynaktan belirli bir sekmeye gitmesi ve tekrar geri gelmesi için geçen süreyi ifade eder. Ağ tıkanıklığı, yönlendirici işlem gecikmeleri ve atlamalar arasındaki mesafe gibi faktörlerden etkilenir. Traceroute, her atlamada RTT’yi ölçerek ağ yolunda yaşanan gecikmeyi tahmin edebilir.

Traceroute Sonuçlarını Yorumlama

Traceroute, her sekmenin IP adresi, etki alanı adı ve RTT’si gibi bilgileri dahil ederek kapsamlı bir çıktı oluşturur. Oluşturulan bu bilgiler, ağ yolu hakkında fikir edinmek ve olası sorunları belirlemek için analiz edilebilir.

Traceroute IP adresleri ve etki alanı adları, yol boyunca karşılaşılan yönlendiriciler ve sistemler hakkında değerli bilgiler sağlar. Traceroute, IP adreslerinde ters DNS araması gerçekleştirerek ilgili alan adlarını görüntüleyebilir. Bu, ağ sağlayıcılarının veya her atlamadan sorumlu kuruluşların belirlenmesine yardımcı olabilir.

RTT’ler ve sekme atlama gecikmeleri, her atlamada yaşanan gecikmeye ilişkin içgörüler sunar. Anormal derecede yüksek RTT’ler veya gecikmelerdeki önemli farklılıklar, ağ tıkanıklığı veya darboğazları gösterebilir. Bu kalıpları analiz ederek, ağ yöneticileri endişe alanlarını belirleyebilir ve performansı optimize etmek için uygun önlemleri alabilir.

Paket kayıplarını ve ağ sorunlarını algılama, Traceroute sonuçlarını yorumlamanın diğer önemli yönleridir. Traceroute bir ICMP “Destination Unreachable” (Hedefe Ulaşılamıyor) mesajıyla karşılaşırsa bu, güvenlik duvarı kısıtlamaları veya yönlendirme sorunları gibi sorunlar nedeniyle paketin hedefine ulaşamadığını gösterir. Ek olarak, belirli bir atlamadaki aşırı RTT’ler veya zaman aşımları, daha fazla araştırma gerektiren paket kaybına veya ağ bağlantısı sorunlarına işaret edebilir.

Gelişmiş Traceroute Teknikleri

Gelişmiş Traceroute tekniklerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • Bağlantı Noktası Numaralarını ve Protokol Türlerini Belirtme
  Traceroute, ağ atlamalarını araştırmak için genellikle ICMP yankı isteklerini kullanır. Ancak, ICMP trafiğinin ağ cihazları tarafından engellendiği veya farklı şekilde ele alındığı durumlar olabilir. güvenlik duvarları. Bu gibi durumlarda, bu kısıtlamaları aşmak ve ağ sorunlarını doğru bir şekilde teşhis etmek için Traceroute’ta bağlantı noktası numaralarını ve protokol türlerini belirtebilmek önemlidir.

  Belirli bir bağlantı noktası numarası belirterek veya Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) veya İletim Kontrol Protokolü (TCP)Traceroute, belirli uygulamaların veya hizmetlerin davranışını taklit ederek ağ yoluna ilişkin daha doğru sonuçlar ve içgörüler sağlayabilir.

 • Traceroute Varyantları: UDP ve TCP
  Varsayılan ICMP tabanlı Traceroute’a ek olarak, temel protokol olarak UDP veya TCP kullanan değişkenler vardır. UDP tabanlı Traceroute, DNS veya VoIP hizmetleri gibi UDP’ye dayanan uygulamaların davranışını taklit ederek her bir bağlantıya UDP paketleri gönderir.

  Öte yandan, TCP tabanlı Traceroute, web tarama veya e-posta gibi uygulamalara benzeyen her bir sekmeye TCP bağlantıları kurar. Farklı protokoller farklı yönlendirme veya güvenlik duvarı yapılandırmalarıyla karşılaşabileceğinden, bu varyantlar ağ davranışının daha kapsamlı bir analizine olanak tanır.

 • IPv6 ile izleme yolu
  İnternet IPv4’ten IPv6’ya geçerken, Traceroute’un bir IPv6 ortamında nasıl çalıştığını anlamak çok önemli hale gelir. IPv6 ile Traceroute, IPv4 ile izlediğine benzer ilkeler izler, ancak birincisi, adresleme şeması ve protokol uygulamasında uyarlamalar gerektirir. Ağ yöneticileri, IPv6 bağlamındaki Traceroute nüanslarını anlayarak, gelişen İnternet ortamında ağ yollarında etkili bir şekilde sorun giderebilir ve ağ yollarını optimize edebilir.
 • Farklı İşletim Sistemlerinde Traceroute Kullanımı
  Traceroute, Windows, macOS ve Linux dağıtımları dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerinde bulunan çok yönlü bir araçtır. Ancak traceroute komut sözdizimi ve seçenekleri platformlar arasında farklılık gösterebilir. Seçtiğiniz işletim sistemindeki özel Traceroute uygulamasına aşina olmanız önemlidir.

  Çıktı biçimindeki veya mevcut seçeneklerdeki varyasyonları anlamak da önemlidir. Farklı işletim sistemlerinde Traceroute’a hakim olarak ağ yöneticileri, çalıştıkları ortamdan bağımsız olarak ağ sorunlarını etkili bir şekilde tanılayabilir ve çözebilir.

Tavsiye Edilen:  Azure HDInsight nedir? Özellikler, Kullanımlar, Mimari

Traceroute Uygulamaları ve Ağ Sorun Giderme

Artık gelişmiş Traceroute tekniklerini keşfettiğimize göre, ağ sorunlarını gidermede Traceroute’un pratik uygulamalarına odaklanalım. Traceroute’un yeteneklerinden yararlanan ağ yöneticileri, ağ topolojisigecikme ve bağlantı sorunlarını teşhis edin ve yol optimizasyonu için yönlendirme değişikliklerini değerlendirin.

 • Ağ Topolojisini Eşleme ve Ağ Yöneticilerini Belirleme
  Traceroute, bir kaynak ile hedef arasındaki ağ yolu hakkında değerli bilgiler sağlayarak ağ yöneticilerinin ağ topolojisini eşlemesine olanak tanır. Yöneticiler, ara sekmelerin IP adreslerini ve etki alanı adlarını analiz ederek, ağın belirli bölümlerinden sorumlu olan ağ cihazlarını, yönlendiricileri ve ağ yöneticilerini belirleyebilir. Bu bilgi, karmaşık ağların yapısını anlamak ve ilgili paydaşlarla etkili iletişim kanalları oluşturmak için gereklidir.
 • Gecikme ve Bağlantı Sorunlarını Tanılama
  Gecikme ve bağlantı sorunları, ağ sorunlarını gidermede sık karşılaşılan zorluklardır. Traceroute, yöneticilerin gecikmelerin veya bağlantı sorunlarının meydana geldiği yeri tam olarak belirlemesine olanak tanır. Yöneticiler, RTT’leri ve sekme atlama gecikmelerini analiz ederek darboğazları, sıkışık bağlantıları veya yanlış yapılandırılmış ağ cihazlarını belirleyebilir. Bu bilgiler, gecikme sorunlarını çözmek, ağ performansını optimize etmek ve sorunsuz ve güvenilir veri iletimi sağlamak için paha biçilmezdir.
 • Yönlendirme Değişikliklerini ve Yol Optimizasyonunu Değerlendirme
  Ağ yolları statik değildir ve ağ bakımı, yönlendirme protokolü güncellemeleri veya ağ arızaları nedeniyle değişebilir. Traceroute, yöneticilerin ardışık Traceroute sonuçlarını karşılaştırarak yönlendirme değişikliklerini izlemesine olanak tanır. Yöneticiler, ağ yolundaki sapmaları veya beklenmeyen atlamaları belirleyerek, yönlendirme anormalliklerini algılayabilir ve en uygun yönlendirmeyi geri yüklemek için uygun önlemleri alabilir. Ayrıca Traceroute, alternatif yollar sağlayarak ve yöneticilerin veri aktarımı için en verimli yolu seçmesine yardımcı olarak yol optimizasyonuna yardımcı olabilir.

Araçlar ve Traceroute Alternatifleri

Aşağıda belirtilenler, tamamlayıcı olabilecek veya alternatif olarak hizmet edebilecek bazı alternatif traceroute araçları ve teknikleridir. Bunlara Visual Traceroute Araçları, Görünümlü Cam Sunucular ve Ping ve Pathping dahildir.

 • Görsel İzleme Araçları
  Visual Traceroute Araçları, veri paketleri tarafından alınan ağ yolunun grafiksel bir temsilini sunar. Metin çıktısı sağlayan geleneksel Traceroute’tan farklı olarak, görsel araçlar bilgileri daha sezgisel ve etkileşimli bir şekilde sunar. Bu araçlar, kullanıcıların ağ atlamalarını, coğrafi konumlarını ve her atlamada RTT’yi görselleştirmelerini sağlar.

  Popüler bir görsel Traceroute aracı, Windows işletim sistemi için kullanılabilen WinMTR’dir. WinMTR, Traceroute ve Ping’in işlevselliğini tek bir arabirimde birleştirerek ağ yolunun hem metinsel hem de grafiksel temsillerini sağlar. Her sekmeye sürekli olarak ICMP paketleri gönderir ve sonuçları karşılık gelen IP adresleri, ana bilgisayar adları ve RTT değerleri ile tablo biçiminde görüntüler.

  Ağ yollarının harita tabanlı bir görselleştirmesini sunan VisualRoute, bugün piyasada dikkat çeken bir başka araçtır. Ağ atlamalarını bir dünya haritası üzerinde çizmek için coğrafi konum verilerini kullanır ve böylece rotanın görsel bir temsilini sağlar. Ayrıca kullanıcılar, IP adresi, ana bilgisayar adı ve gecikme süresi dahil olmak üzere her atlama hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilir. VisualRoute, Windows, macOS ve Linux dahil olmak üzere birden çok platformda kullanılabilir.

  Visual Traceroute Araçları, özellikle ağ yollarının coğrafi yönlerini anlamak ve olası darboğazları veya hata noktalarını belirlemek için faydalıdır. Hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcıların ağ topolojisini anlamalarını ve bağlantı sorunlarını teşhis etmelerini kolaylaştırarak, geleneksel Traceroute’a göre daha kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir alternatif sunarlar.

 • Görünümlü Cam Sunucular
  Görünümlü Cam Sunucular, ağ operatörleri ve kuruluşları tarafından sağlanan, herkesin erişebileceği ağ teşhis araçlarıdır. Bu sunucular, kullanıcıların uzak bir konumdan Traceroute komutu, Ping ve BGP (Sınır Ağ Geçidi Protokolü) sorguları dahil olmak üzere çeşitli komutları yürütmesine olanak tanır. Görünümlü Cam Sunucular, kullanıcıların operatörün ağ altyapısından ağ rotalarını ve performans ölçümlerini görüntülemesine olanak tanıyarak benzersiz bir bakış açısı sağlar.

  Kullanıcılar, bir Görünümlü Cam Sunucu kullanarak ağ yolunu analiz etmek ve farklı ağ düğümleri arasındaki gecikmeyi ölçmek için Traceroute komutları gerçekleştirebilir. Bu sunucular genellikle ters DNS aramaları, BGP yönlendirme sorguları ve ağa özgü tanılama araçları gibi ek özellikler sunar.

  Birçok internet servis sağlayıcısı (ISP’ler), ağ ekipmanı satıcıları ve internet değişim noktaları (IXP’ler), kullanıcıların belirli ağlar veya bölgelerle ilgili ağ sorunlarını gidermelerine olanak tanıyan kendi Look Glass Sunucularını çalıştırır. Kullanıcılar, bu sunucular tarafından sağlanan bilgilerden yararlanarak ağ performansını daha iyi anlayabilir. Ayrıca potansiyel darboğazları veya yanlış yapılandırmaları da belirleyebilirler.

 • Ping ve Yol Oluşturma
  Ping ve Pathping, çoğu işletim sisteminde yaygın olarak bulunan komut satırı araçlarıdır. Traceroute’un doğrudan alternatifleri olmasalar da, ağ sorunlarını gidermek için değerli tamamlayıcı araçlar olarak hizmet ederler.

  Ping, ICMP Yankı İsteği paketlerini belirli bir IP adresine veya ana bilgisayar adına gönderen basit bir yardımcı programdır. Gönderici ve alıcı arasındaki RTT’yi ölçer. Kullanıcılar, birden çok ICMP paketi göndererek ve yanıt sürelerini kaydederek, belirli bir hedefe ağ bağlantısının gecikmesini ve kararlılığını değerlendirebilir. Ping genellikle temel bağlantıyı test etmek ve bir ana bilgisayarın erişilebilir olup olmadığını doğrulamak için kullanılır.

  Windows sistemlerinde bulunan Pathping, Ping ve Traceroute işlevlerini birleştirir. Yalnızca sekme atlamalı RTT değerleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her atlamada paket kaybı hakkında ek istatistiksel veriler de toplar. Pathping, her bir ara sekmeye birden çok ICMP paketi gönderir ve bilgileri belirli bir süre boyunca kaydeder. Bu, ağ performansı ve olası arıza noktaları hakkında bilgiler sunar.

  Ping ve Pathping, Traceroute ile aynı düzeyde ayrıntılı bilgi sağlamasa da, ilk ağ sorunlarını giderme ve temel bağlantı sorunlarını değerlendirme için etkili araçlar olabilir. Kullanımı kolaydır ve ağ bağlantılarının yanıt verebilirliği ve kararlılığı hakkında hızlı bilgiler sunar.

Tavsiye Edilen:  Komple Yedekleme/Geri Yükleme Blogger Blogu Nasıl Alınır – Showeblogin

Çözüm

Traceroute, ağ yollarını analiz etmek için güçlü bir araçtır; alternatif araçlar ve teknikler, ağ teşhisine ilişkin ek bakış açıları ve içgörüler sağlayabilir. Visual Traceroute Araçları, ağ yollarının grafik temsillerini sunarak, onları kullanıcılar için daha erişilebilir ve sezgisel hale getirir.

Görünümlü Cam Sunucular, ağ operatörlerinin altyapısından benzersiz bir görünüm sağlayarak kullanıcıların belirli ağlara veya bölgelere özgü ağ sorunlarını teşhis etmesine olanak tanır. Ping ve Pathping, temel bağlantı testi ve ağ yanıt verebilirliğini değerlendirmek için tamamlayıcı araçlar olarak hizmet eder. Bu araçları Traceroute ile birlikte kullanarak, ağ yöneticileri ve teknisyenleri ağ performansı hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olabilir. Ayrıca bağlantı sorunlarını etkili bir şekilde giderebilirler.