Veritabanı Güvenliği – Tanım, Türler ve Tehditler

Aşağıdaki makale size yardımcı olacaktır:Veritabanı Güvenliği – Tanım, Türler ve Tehditler

Veritabanı güvenliğinin temellerini, çeşitli türlerini, önerilen en iyi uygulamalarını ve beklentileri kapsayan kapsamlı bir araştırmasını yaparken bu blogda bize katılın.

Siber güvenlik konusunda uzman olmak için gerekli bilgileri edinmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

DBMS’de Veritabanı Güvenliği Nedir?

Veritabanı güvenliği, bir veritabanında depolanan hassas verileri ve bilgileri yetkisiz erişime, kötüye kullanıma veya imhaya karşı koruma uygulamasıdır. Veritabanında saklanan verilere yalnızca yetkili kişi veya kuruluşların erişebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için tasarlanmış bir dizi teknik ve strateji içerir.

Veritabanı güvenliği, aşağıdaki gibi birkaç nedenden dolayı önemlidir:

 • Gizlilik: Gizli verileri yetkisiz erişime veya ifşaya karşı koruma
 • Bütünlük: Yetkisiz değişiklik veya bozulmayı önleyerek verilerin bütünlüğünü garanti etmek
 • Kullanılabilirlik: Verilerin gerektiğinde yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamak
 • Uyma: Veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili düzenleyici ve yasal gereksinimlerin karşılanması

Veritabanı Güvenliği Türleri

Veritabanlarını çeşitli tehditlere karşı korumak için aşağıdakiler gibi çok sayıda teknik kullanılır:

 • Fiziksel güvenlik:
  Fiziksel güvenlik, veritabanını yetkisiz erişime veya somut yollarla hırsızlığa karşı korur. Sunucu odasının güvenliğini sağlamak, veri merkezi için erişim kontrolleri uygulamak ve güvenlik kameraları ve alarmları kullanmak gibi önlemler, fiziksel güvenliğin ayrılmaz bileşenleridir.

  Fiziksel güvenliğin önemi, veritabanı donanımını fiziksel zarar veya hırsızlığa karşı koruma, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlama becerisinde yatmaktadır. Ek olarak, fiziksel güvenlik, yetkisiz kişilerin veritabanı sunucularına veya depolama aygıtlarına erişmesini önlemede hayati bir rol oynar ve böylece genel veri güvenliğini güçlendirir.

 • Ağ güvenliği:
  Ağ güvenliği, veritabanını yetkisiz ağ erişimine karşı korumakla ilgilidir. Ağ güvenlik önlemleri arasında güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri ve şifreleme yer alır.

  Ağ güvenliği, verilerin ağ üzerinden güvenli bir şekilde iletilmesini sağladığı için önemlidir. Yetkisiz kişiler, aktarılan verileri engelleyemez veya değiştiremez. Ağ güvenliği, veritabanını bilgisayar korsanlığı ve kötü amaçlı yazılım gibi dış saldırılardan korumaya da yardımcı olur.

 • Giriş kontrolu:
  Erişim kontrolü, veritabanı erişimini yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlayan bir güvenlik metodolojisi olarak hizmet eder. Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesap oluşturma gibi çeşitli önlemleri kapsar ve yalnızca uygun kimlik bilgilerine sahip kişilerin veritabanıyla etkileşime girebilmesini sağlar.

  Kimlik doğrulama, kullanıcı adlarını ve parolaları kullanarak kimliklerini doğrulayarak yalnızca yetkili kişilerin veritabanına erişebilmesini sağlar. Yetkilendirme, her kullanıcının rolüne veya ayrıcalıklarına göre veritabanında hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini kontrol eder. Muhasebe, tüm veritabanı etkinliklerinin hesap verebilirlik ve uygunluk açısından günlüğe kaydedilmesini ve denetlenmesini sağlar.

  Erişim kontrolü, yalnızca yetkili kişilerin veritabanına erişmesini ve veriler üzerinde belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağladığı için kritik öneme sahiptir. Erişim kontrolü ayrıca yetkisiz veri değişikliklerini veya silmelerini önlemeye yardımcı olur.

Tavsiye Edilen:  Dahili Chatbot'lar

Veritabanı Güvenliği Tehditleri

Popüler veritabanı güvenlik tehditlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

SQL Enjeksiyonu: SQL enjeksiyonu, bir saldırganın bir veritabanını yetkisiz veri erişimine, manipülasyona ve hatta bir veritabanının tamamen ele geçirilmesine yol açan istenmeyen komutlar gerçekleştirmesi için kandırmak üzere bir sorguya kötü amaçlı SQL kodu eklemesiyle gerçekleşir. Bu, hassas bilgilere yetki olmadan erişilmesine veya değiştirilmesine ve bunlara yönelik daha fazla saldırı için potansiyel erişim ihlallerine neden olabilir.

Yetkisiz Erişim: Yetkisiz erişim, bir veritabanı sisteminde saklanan hassas verilerin, çalınan kimlik bilgileri, zayıf kimlik doğrulama mekanizmaları veya uygunsuz erişim kontrol ayarları yoluyla giriş elde eden kişiler tarafından yetkisiz kullanımı, ifşası veya manipülasyonu anlamına gelir.

Kötü Amaçlı Yazılım Saldırıları: Virüsler, solucanlar veya fidye yazılımları gibi kötü amaçlı yazılım tehditleri, veritabanları için önemli tehlikeler oluşturur. Kötü amaçlı yazılım bulaşmaları, virüslü dosyalardan veya kötü amaçlı bağlantılardan girebilir ve veri ihlallerine, veritabanı içeriğinin bozulmasına veya yasa dışı kullanımlar için ele geçirmeye yol açabilir.

İçeriden Tehditler: İçeriden gelen tehditler, bir veri tabanına yasal erişimi olan kişiler onu kişisel kazanç için kullandıklarında veya herhangi bir sayıda yasa dışı amaç için ayrıcalıklarını kötüye kullanarak kasıtlı olarak zarar verdiklerinde ortaya çıkar. Bu, yetkisiz veri erişimini, veri hırsızlığını ve hatta işleyen sistemini bozmaya veya zarar vermeye yönelik girişimleri içerebilir.

Hizmet Reddi (DoS) Saldırıları: DoS saldırıları, veritabanlarını isteklerle veya kötü amaçlı trafikle doldurarak erişilemez hale gelmelerine ve hatta çökmelerine yol açarak hizmet kesintilerine ve veri kaybına yol açarak veritabanlarının kullanılabilirliğini ve işlevselliğini bozmaya çalışır.

Veritabanı Güvenliği İçin En İyi Uygulamalar

İşletmeler ve kuruluşlar, yetkisiz erişime ve veri ihlallerine karşı koruma gerektiren hassas ve gizli bilgileri depolayan veritabanlarına büyük ölçüde güvenir. Bu değerli verilerin güvenliğini sağlamak ve potansiyelleri azaltmak için sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanması zorunlu hale gelir. tehditler etkili bir şekilde.

Veritabanınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı bilmenize yardımcı olacak en iyi veri güvenliği uygulamaları şunlardır:

 • Güçlü Parolalar Kullanın
  Parolalar, veritabanlarına yetkisiz girişlere karşı ilk engel görevi görür. Zayıf parolalar kullanmak, bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişmesini kolaylaştırır. Karmaşık ve tahmin edilmesi zor olan güçlü parolalar kullanmak çok önemlidir. Sağlam bir parola, büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterlerin bir karışımından oluşur. Özellikle bir çalışan şirketten ayrıldığında, parolaları sık sık değiştirmek de önemlidir. Bu, önceki çalışanın eski kimlik bilgilerini kullanarak veritabanına erişememesini sağlar.

  Ayrıca, fazladan bir güvenlik katmanı eklemek için iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması tavsiye edilir. İki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların bir güvenlik belirteci veya biyometrik kimlik doğrulama ile birleştirilmiş bir parola gibi iki tür kimlik sunmasını gerektirir. Bu, parola ele geçirilse bile veritabanlarına yetkisiz erişim riskini azaltır.

 • Erişimi Sınırla
  Veritabanlarına erişimi sınırlamak, hassas verilere yetkisiz erişimi önlemenin etkili bir yoludur. Tüm çalışanların veya kullanıcıların veritabanında depolanan tüm verilere erişmesi gerekmez. Erişimi en az ayrıcalık ilkesine göre kısıtlamak önemlidir; bu, yalnızca belirli bir görevi gerçekleştirmek için gereken minimum erişimin verilmesi anlamına gelir. Örneğin, bir çalışanın müşteri verilerine erişmesi gerekiyorsa, veritabanının yalnızca o bölümüne erişimi olmalıdır.

  Veritabanındaki kullanıcı etkinliğini izlemek ve takip etmek, yetkisiz erişimi veya şüpheli davranışı derhal tespit etmek ve bildirmek için çok önemlidir. Kullanıcı etkinliğini özenle izleyerek ve denetleyerek, veritabanındaki potansiyel güvenlik açıkları veya güvenlik açıkları tespit edilebilir ve bu da sistemin zamanında düzeltilmesine ve güçlendirilmesine olanak tanır.

 • Anormallikleri İzleyin
  Potansiyel güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi, veritabanı anormalliklerinin izlenmesi yoluyla etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Anormallik tespiti, beklenen normlardan sapan olağandışı veya anormal davranışları belirlemek için veritabanı etkinliklerinin sürekli olarak gözlemlenmesini gerektirir. Örneğin, veritabanı trafiğinde ani bir artış veya kısıtlanmış verilere yetkisiz erişim girişimi, anormal etkinlik olarak işaretlenebilir. Bu, soruşturma ve hafifletme için uygun eylemleri tetikleyecektir.

  Veritabanlarındaki düzensizlikleri izlemek ve belirlemek için erişilebilen çok çeşitli araçlar vardır. Bu araçlar izinsiz giriş tespit sistemlerini, ağ trafiği analizörlerini ve günlük analiz araçlarını içerir. Bu araçlar, potansiyel veri güvenliği risklerinin tanınmasında ve herhangi bir veri güvenliği ihlalini önlemek için uygun önlemlerin uygulanmasında çok önemli bir rol oynar.

Tavsiye Edilen:  ChatGPT'nin Gücünü Ortaya Çıkarma: Bir ChatGPT Tarifi Chatbot Oluşturmaya İlişkin Kapsamlı Bir Video Dizisi

Veritabanı Güvenliğinin Gelecekteki Kapsamı

Dijital manzara gelişmeye devam ettikçe, veritabanı güvenliğinin geleceği önemli ilerlemeler ve genişleme için hazırlanıyor. Artan veri hacmi ve karmaşıklığı nedeniyle işletmeler, hassas bilgileri potansiyel tehditlerden koruma konusunda artan zorluklarla karşı karşıyadır. Teknoloji geliştikçe, siber suçlular tarafından kullanılan yöntemler de gelişiyor ve veritabanı güvenliğini her büyüklükteki kuruluş için kritik bir endişe haline getiriyor. İleriye bakıldığında, veritabanı güvenliğinin geleceği, veri ihlallerini tespit etmek ve önlemek için gelişmiş şifreleme algoritmalarının, gelişmiş kimlik doğrulama mekanizmalarının ve akıllı izleme sistemlerinin ortaya çıkışına tanık olacaktır. Ek olarak, bulut bilgi işlemin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) benimsenmesi, birbirine bağlı ağlarda büyük miktarda verinin güvenliğini sağlamak için yeni zorluklar ve fırsatlar getirecektir.

Teknolojinin devam eden ilerlemesi ile gelecek, veritabanı güvenliği kapsamı için muazzam bir potansiyele ve vaatlere sahiptir. İşte veritabanı güvenliği alanında gelecek birkaç trend:

 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
  Veritabanı güvenliği, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerinin önemli bir etkisine tanık olmaya hazırlanıyor. Bu gelişmiş teknikler, kullanıcı davranışını analiz ederek ve bir güvenlik ihlaline işaret eden kalıpları tanıyarak potansiyel güvenlik tehditlerinin tanımlanmasını ve önlenmesini sağlar. Ek olarak, yapay zeka ve makine öğrenimi, güvenlik tehditlerinin algılanmasını ve bunlara yanıt verilmesini otomatikleştirerek daha hızlı yanıt sürelerine yol açar ve bir güvenlik ihlalinin sonuçlarını azaltır.
 • Blockchain Teknolojisi
  Veritabanı güvenliği, blok zinciri teknolojisinin ortaya çıkışından önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Merkezi olmayan ve otonom defter sistemi ile blockchain, veri depolama ve alışverişine güvenli ve şeffaf bir yaklaşım sunar. Blockchain teknolojisinden yararlanılarak veritabanları, tüm işlemlerin ve değişikliklerin kurcalamaya dayanıklı ve değiştirilemez kayıtlarıyla güçlendirilerek genel güvenlik önlemleri geliştirilebilir.

 • Bulut Tabanlı Veritabanı Güvenliği
  Bulut bilişimin kullanımı artmaya devam ederken, bulut tabanlı veritabanı güvenliğinin önemi de artıyor. Bu güvenlik biçimi, bulutta barındırılan veritabanlarını korumak için esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Bulut tabanlı veritabanı güvenlik çözümleri, şifreleme, erişim kontrolleri ve izleme gibi çeşitli özellikleri kapsar ve bulutta barındırılan bir ortamda bile veriler için güçlü koruma sağlar.
 • Kuantum hesaplama
  Gelişmekte olan bir teknoloji olan kuantum bilgi işlem, veritabanı güvenliğini etkileme potansiyeline sahiptir. Geleneksel şifreleme algoritmalarını tehlikeye atarak onları saldırılara açık hale getirme yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, kuantum hesaplama, bu tür tehditlere karşı dayanıklı yeni şifreleme algoritmalarının geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. Bu, veri koruması için gelişmiş ve güvenli bir yöntem sunacaktır.
Tavsiye Edilen:  5 zastosowań webinarów dla Twojej firmy

Çözüm

Veritabanı güvenliği, hassas verileri olası tehditlerden ve yetkisiz erişimden korumak için çok önemlidir. Veritabanı güvenliği için en iyi uygulamalar arasında güçlü parolalar kullanmak, erişimi sınırlamak, düzenli olarak güncelleme ve düzeltme eki uygulamak ve anormallikleri izlemek yer alır. Veritabanı güvenliğindeki gelecekteki eğilimler arasında yapay zeka ve makine öğrenimi, blok zinciri teknolojisi, bulut tabanlı veritabanı güvenliği ve kuantum hesaplama yer alır. Kuruluşlar, bu en iyi uygulamaları uygulayarak ve gelişen teknolojilere ayak uydurarak veritabanlarının güvenli olmasını ve potansiyel tehditlere karşı korunmasını sağlayabilir.